I-Stilling


Stillinger:

Der opslås årligt mellem 100 og 150 I-stillinger på landsplan. De enkelte afdelinger er tildelt et antal I-numre, men slår selv stillinger op. Der foregår således ikke nogen samlet registrering af besættelsen af stillingerne.

Du kan se ledige stillinger her: Sundhedsjob.dk

Målbeskrivelse og dokumentation:

Erhvervelse af kompetencer, der er nødvendige for speciallægeanerkendelse, påbegyndes i I-stillingen:

Kompetencer der skal opnåes i I stillingen findes beskrevet i målbeskrivelsen som omfatter alle stillinger der påbegyndes pr.1. september 2016:

Målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen – Psykiatri

Kompetencekortene findes her
Fra oktober 2016 påbegyndes dokumentation for opnåede kompetencer i den elektroniske logbog, og det anbefales derfor, at læger der er påbegyndt I stilling pr.1 september 2016 afventer at påbegynde dokumentation af kompetencer til logbog.dk er i brug.
Fortsætter man på den gamle ordning under den tidligere målbeskrivelse findes den gl Checkliste her:
Checkliste til I-stilling gammel ordning: I-Stilling Bilag 2

Uddannelsesprogram:

Der er udarbejdet et oplæg til et uddannelsesprogram til brug for alle I stillinger beskrevet i I-bogen: I-Bog 2008

(bogen er under revision, denne udgave kan bruges sammen med den nye målbeskrivelse indtil revisionen er færdig.)​

Når I-stillingen er afsluttet, kan et hoveduddannelsesforløb påbegyndes. Disse opslås 2 gange årligt (se H-stilling). Vurdering af ansøgere foregår efter en faglig profil, der er udarbejdet af DPS efter anmodning fra Sundhedsstyrelsen.

Faglig Profil


I-kursus

I-kurset er et teoretisk kursus, der kan gennemføres under I-uddannelsen. I-kursus er IKKE obligatorisk, men en række kompetencer fra målbeskrivelsen kan opnås ved at have gennemført I-kursus. DPS anbefaler, at uddannelsessøgende i I-stilling gennemfører kurset. Er du i tvivl, kan du drøfte dette med din vejleder.

Ansøgningsskemaet findes her

Kurserne afholdes tre steder:

Uddannelsesregion Nord – Mail ansøgningen til: lisbeth.mikkelsen@stab.rm.dk

Uddannelsesregion Syd – Mail ansøgningen til: i-kursus@a9s.dk

Uddannelsesregion Øst – Mail ansøgningen til: psykintrokursus@gmail.com

Tilmelding er fælles; man kan prioritere, hvor man helst vil gennemføre kursus. Der er særskilte I-kursusledelser i de 3 regioner. Skemaet sendes til det I-kursus man prioriterer højest. Såfremt det ikke er muligt at komme på kurset i den ønskede region, videresender I-kursusledelsen ansøgningsskemaet til prioritet nr. 2, og derefter nr. 3.

I-kursus Nord

Kursusleder: Afdelingslæge Simon Hjerrild simohjer@rm.dk

Se programmet for 2020 her –  Der tages forbehold for ændringer

Kurset er lagt ind på www.rm.plan2learn.dk, hvor du tilmelder dig direkte.
Bemærk: Du er først optaget på kurset, når du får en bekræftelse efter tilmeldingsfristen

I-kursus Syd

Kursusleder: Rikke Laulund Schultz, overlæge, Psykiatrisk afd. Odense Universitetshospital

Se programmet her (Opdateret 18.06.20)

I-kursus Øst

Kursusleder: Jens D. Bukh, overlæge, ph.d., Psykiatrisk Center København, afd. O.

Kursussekretær: Rasmus Handest , 1. reservelæge, Psykiatrisk Center Amager

I-kursus 25.-26. marts er aflyst! Se mere her

Se programmet og datoerne her (Opdateret 08.02.20)

Kurset foregår på Glostrup Hospital. Deltagere vil modtage information inden kurset starter.


Pædagogik II

Dette kursus omhandler vejledning og er obligatorisk under I-stilling:

Uddannelsesregion Syd: Region Syddanmark

Uddannelsesregion Nord: Region Midt- & Nordjylland

Uddannelsesregion Øst: Region Hovedstaden   Region Sjælland


Uddannelsesansvarlige overlæger

Se dem her (Opdateret 03.08.20)