I-Stilling

Stillinger:
Der opslås årligt mellem 100 og 150 I-stillinger på landsplan. De enkelte afdelinger er tildelt et antal I-numre, men slår selv stillinger op. Der foregår således ikke nogen samlet registrering af besættelsen af stillingerne.

Du kan se ledige stillinger her: Sundhedsjob.dk

Målbeskrivelse og dokumentation:

Erhvervelse af kompetencer, der er nødvendige for speciallægeanerkendelse, påbegyndes i I-stillingen:

Kompetencer der skal opnåes i I stillingen findes beskrevet i målbeskrivelsen som omfatter alle stillinger der påbegyndes pr.1. september 2016:

Målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen – Psykiatri

Kompetencekortene findes her
Fra oktober 2016 påbegyndes dokumentation for opnåede kompetencer i den elektroniske logbog, og det anbefales derfor, at læger der er påbegyndt I stilling pr.1 september 2016 afventer at påbegynde dokumentation af kompetencer til logbog.dk er i brug.
Fortsætter man på den gamle ordning under den tidligere målbeskrivelse findes den gl Checkliste her:
Checkliste til I-stilling gammel ordning: I-Stilling Bilag 2

Uddannelsesprogram:

Der er udarbejdet et oplæg til et uddannelsesprogram til brug for alle I stillinger beskrevet i I-bogen: I-Bog 2008

(bogen er under revision, denne udgave kan bruges sammen med den nye målbeskrivelse indtil revisionen er færdig.)​

Når I-stillingen er afsluttet, kan et hoveduddannelsesforløb påbegyndes. Disse opslås 2 gange årligt (se H-stilling). Vurdering af ansøgere foregår efter en faglig profil, der er udarbejdet af DPS efter anmodning fra Sundhedsstyrelsen.

Faglig Profil


I-kursus

I-kurset er et teoretisk kursus, der kan gennemføres under I-uddannelsen. I-kursus er IKKE obligatorisk, men en række kompetencer fra målbeskrivelsen kan opnås ved at have gennemført I-kursus. DPS anbefaler, at uddannelsessøgende i I-stilling gennemfører kurset. Er du i tvivl, kan du drøfte dette med din vejleder.

Ansøgningsskemaet findes her

Kurserne afholdes tre steder:

Uddannelsesregion Vest – Hvis du har spørgsmål vedrørende tilmelding, send mail til annstina.olsen@stab.rm.dk

Uddannelsesregion Syd – Mail ansøgningen til: i-kursus@a9s.dk

Uddannelsesregion Øst – Mail ansøgningen til: psykintrokursus@gmail.com

Tilmelding er fælles; man kan prioritere, hvor man helst vil gennemføre kursus. Der er særskilte I-kursusledelser i de 3 regioner. Skemaet sendes til det I-kursus man prioriterer højest. Såfremt det ikke er muligt at komme på kurset i den ønskede region, videresender I-kursusledelsen ansøgningsskemaet til prioritet nr. 2, og derefter nr. 3.

I-kursus Vest

Kursusleder: Sune Puggaard Vogt Straszek, overlæge – s.straszek@rn.dk og Jesper Nørgaard Kjær, reservelæge – JESPKA@rm.dk
Kursusadministration: Lisbeth Dybro, uddannelseskonsulent – Lisbeth.Dybro@stab.rm.dk og Annstina Olsen, uddannelseskoordinator – Annstina.Olsen@stab.rm.dk

Se kursusbeskrivelse og program her –  Der tages forbehold for ændringer

Kurset er lagt på www.rm.plan2learn.dk, hvor du tilmelder dig direkte. (Opdateret 30.11.21)

I-kursus Syd

Kursusleder: Rikke Laulund Schultz, overlæge, Psykiatrisk afd. Odense Universitetshospital

Se programmet her (Opdateret 21.08.23)

I-kursus Øst

Kursusleder: Jens D. Bukh, klinikchef, ph.d., Psykiatrisk Center Ballerup

Kursussekretær: Ida-Marie Mølstrøm, læge og ph.d.-studerende, Psykiatrisk Center Amager

Programmet for kurset i foråret 2024 kan ses her

Alle pladser på kurset i efteråret 2024 er besat. Tilmelding til kurset i foråret 2025 er åben.
Kurset foregår på Psykiatrisk Center Ballerup. Deltagere vil modtage information inden kurset starter.


Pædagogik II

Dette kursus omhandler vejledning og er obligatorisk under I-stilling:

Uddannelsesregion Syd: Region Syddanmark

Uddannelsesregion Nord: Region Midt- & Nordjylland

Uddannelsesregion Øst: Region Hovedstaden   Region Sjælland


Uddannelsesansvarlige overlæger

Se dem her (Opdateret 12.06.24)