Årsmøde 2022

I 2022 afholder DPS igen fysiske årsmøder. Årsmøde holdes d. 10. til d. 12. marts 2022 på Hotel Legoland i Billund, der de kommende år danner ramme for selskabets årsmøder.

Tilmelding 
Der åbnes for tilmelding til årsmødet 2022 onsdag d. 15 december via hjemmesiden.

Indsendelse af symposier
Der kan indsendes forslag til symposier. Deadline for indsendelse er d. 26. november 2021. Forslag sendes til Bitten Dahlstrøm; bda@dadl.dk.

Forslagsstillerne vil senest mandag d. 6. december få tilbagemelding om, hvorvidt symposiet er antaget og tidspunkt for symposiet.

Læs mere om symposier her.

Valg til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen er:

  • Gitte Ahle, formand, modtager ikke genvalg
  • Rasmus Handest, modtager ikke genvalg
  • Bjørn Ebdrup, suppleant, modtager ikke genvalg
  • Mikkel Rune Rasmussen, næstformand, modtager genvalg
  • Thomas Kirkegaard, modtager genvalg
  • Lene Høgh, opstiller som formand

Bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg:

  • Kirsten Ilkjær
  • Simon Hjerrild
  • Sidse Arnfred

Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at stille op til bestyrelsen. Valgoplæg indsendes på formand@dpsnet.dk

Kommende årsmøder
I 2023 holder DPS årsmøde på Hotel Legoland i Billund d. 16.-18. marts, og i 2024 afvikles årsmødet d. 14.-16. marts også på Hotel Legoland.