Psykiaterens profil

Psykiatrien er under pres: der er både mangel på tid, på ressourcer og på psykiatere.

Flere andre aktører har givet deres bud på lægens opgaver i fremtidens psykiatri; samtidig byder politikere, patienter, pårørende og faglige organisationer i disse år ind med ideer, ønsker og løsningsforslag.

For at kvalificere debatten har Dansk Psykiatrisk Selskab nedsat en arbejdsgruppe til at formulere, hvad psykiaterens profil og kompetencer er. Og dermed, hvordan psykiaterne bedst anvendes. Hvad er det helt præcist en psykiater er uddannet til? Hvad er det, vi kan?

Læs Psykiaterens profil her
Se arkiv

Månedens artikel

Marts 2019 Prævalensen af angst og depression er høj hos enkefolk

Af Christina Blanner Kristiansen, Psykiatrisk Afdeling Odense – Universitetsfunktion

og

Jesper Nørgaard Kjær, Afdeling for Depression og Angst, Aarhus Universitetshospital.

Der er en høj forekomst af angst og depression blandt enkefolk. Dette er dokumenteret i en ny systematisk review og meta-analyse, hvor forfatterne undersøger prævalensen af angst og depression blandt enkefolk.

Når man undersøger forekomsten af depression, stratificerer man ofte for kendte risikofaktorer, herunder civilstand. Dette er fordi, man ved fra tidligere studier, at enlige har en højere forekomst af depression sammenlignet med gifte. Selvom der foreligger flere studier af prævalensen af depression blandt enkefolk, findes der ikke en meta-analyse med et samlet prævalens estimat.
Læs mere