Velkommen til Dansk Psykiatrisk Selskab

Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) er et lægevidenskabeligt selskab, der har det som hovedopgave at fremme dansk psykiatri samt dansk forskning inden for dette område.

Pressemeddelelse

Glæde hos Dansk Psykiatrisk Selskab over 400 millioner til psykiatrien og forventning om fremtidige investeringer i personalenormeringer Dansk Psykiatrisk Selskab ønsker at udtrykke en dybfølt tak til regeringen og forhandlingsparterne for den investering på 400 millioner i…

Læs mere

EPS 2024, 32nd European Congress of Psychiatry

Budapest, Hungary, 6.-9. April 2024 See the Scientific Programme See the ECP Programme

Læs mere

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse 2024

Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus, der afholdes d. 28. – 30. oktober 2024. Se programmet og få yderligere information  

Læs mere

Orientering fra Lægemiddelstyrelsen – Kapsler og depotplastre med indhold af rivastigmin ændrer tilskudsstatus

Til de videnskabelige selskaber Den 4. marts 2023 bortfalder tilskuddet til kapsler med indhold af rivastigmin og tilskudsklausulen for rivastigmin depotplastre i styrkerne 4,6 mg/24…

Læs mere

Webinar for NPAs – Use of Lithium

Dear colleagues, This is a reminder about the upcoming webinar on “Long-term treatment of Bipolar Disorders: Advantages, Disadvantages and Limits to the Use of Lithium.…

Læs mere

Januar 2022

Measurement noninvariance: Fokus på biologiske fænotyper

Forskere undersøger hvordan forskellige biologiske faktorer er associeret til aggregerede mål for psykopatologi. Antagelsen er, at det aggregerede mål måler den samme underliggende konstruktion (en latent variabel) på tværs af individer eller over tid. Denne antagelse udfordres af, at biologiske faktorer kan være forskelligt associeret til enkelte item der indgår i aggregatet. Dette kaldes measurement noninvariance.

Formålet med artiklen er at beskrive hvilke typer noninvariance der forekommer i…

Læs mere

Kalenderen

Masterclass Basic – Demensdiagnostisk

Kom til masterclass og diskutér diagnostisk udredning…

Læs mere

Demensdiagnostik – Masterclass Advanced med James Rowe

Kom til masterclass og diskutér diagnostisk udredning…

Læs mere