Psykiaterens profil

Psykiatrien er under pres: der er både mangel på tid, på ressourcer og på psykiatere.

Flere andre aktører har givet deres bud på lægens opgaver i fremtidens psykiatri; samtidig byder politikere, patienter, pårørende og faglige organisationer i disse år ind med ideer, ønsker og løsningsforslag.

For at kvalificere debatten har Dansk Psykiatrisk Selskab nedsat en arbejdsgruppe til at formulere, hvad psykiaterens profil og kompetencer er. Og dermed, hvordan psykiaterne bedst anvendes. Hvad er det helt præcist en psykiater er uddannet til? Hvad er det, vi kan?

Læs Psykiaterens profil her
Se arkiv

Månedens artikel

Januar-februar 2020

Sygemeldte får bedre indsats, hvis sundhedsfaglig intervention leveres integreret med beskæftigelsesindsats

Sygemeldte oplever det stressende, at social- og sundhedssektorernes indsats kan være divergerende hvad angår planer, succeskriterier og forventninger til den sygemeldte. Denne multimetodeundersøgelse undersøger konkrete barrierer for godt sektorsamarbejde og dokumenterer forbedringsmuligheder.

Integreret Behandlings- og BeskæftigelsesIndsats til Sygedagpengemodtagere (IBBIS), sygemeldt med stress, angst og depression, er to randomiserede, kontrollerede forsøg der undersøger, om integration af interventioner medfører bedre sygedagpengeforløb, ifa. både bedre helbred og kortere sygemelding. Læs mere