Velkommen til Dansk Psykiatrisk Selskab

Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) er et lægevidenskabeligt selskab, der har det som hovedopgave at fremme dansk psykiatri samt dansk forskning inden for dette område.

DPS opretter udvalg for digital innovation

Udviklingen inden for forskellige teknologiske løsninger i psykiatrien til bl.a. udredning/diagnostik, sygdomsmonitoriering og behandling går utroligt stærkt i øjeblikket. I DPS’ er der derfor oprettet et udvalg omkring ”Digital innovation”, hvor de fremmeste forskere i Danmark på…

Læs mere

Covid-19 forsinker arbejdet med psykiatriplan

Pandemien satte sidste år en brat stopper for afholdelse af fysiske møder og skabte stor travlhed på sundhedsområdet. For at sikre kvaliteten af arbejdet med…

Læs mere

Psykoterapiudvalg søger nyt medlem

Psykoterapiudvalg søger et nyt medlem, der kan være med til at udbrede kendskabet til forskellige terapiformer og deres anvendelse i patientbehandlingen. Hvis du interesserer dig…

Læs mere

Psykopatologisk læsegruppe

Arbejdsgruppen ”Styrk fagligheden”, som er nedsat af Dansk Psykiatrisk Selskab, tilbyder deltagelse i en online læsegruppe med emnet psykopatologi for medlemmer af DPS. Formålet med…

Læs mere

Videooplæg fra årsmødet

Videooplæg om IDC-11 samt Inge Lynges oplæg om psykiatri i Grønland kan nu ses på hjemmesiden. Oplæggene blev optaget som en del af årsmødet, der…

Læs mere

Maj 2021

Beskytter testosteron mod depression?

Kvinder udvikler dobbelt så hyppigere depression som mænd. Denne kønsforskel starter aldersmæssigt tidligt og er endda mere fremtrædende i puberteten, hvor piger har tre gange større risiko end drenge. Viden om ætiologien bag kønsforskellene er begrænset.

En åbenlys potentiel biologisk kandidat til at kunne forklare kønsforskellene er kønshormoner. Vi ved fra dyreforsøg, at prænatal exposition til testosteron medfører udvikling af kønsforskelle og hos mennesker ved vi, at intrauterine eksposition til testosteron…

Læs mere

Kalenderen

Introduktion til gruppesupervision

Fredag d. 27. august afholdes der Introduktion…

Læs mere

Introduktion til gruppesupervision

Fredag d. 8. oktober afholdes der Introduktion…

Læs mere