Lån penge

Psykiaterens profil

Psykiatrien er under pres: der er både mangel på tid, på ressourcer og på psykiatere.

Flere andre aktører har givet deres bud på lægens opgaver i fremtidens psykiatri; samtidig byder politikere, patienter, pårørende og faglige organisationer i disse år ind med ideer, ønsker og løsningsforslag.

For at kvalificere debatten har Dansk Psykiatrisk Selskab nedsat en arbejdsgruppe til at formulere, hvad psykiaterens profil og kompetencer er. Og dermed, hvordan psykiaterne bedst anvendes. Hvad er det helt præcist en psykiater er uddannet til? Hvad er det, vi kan?

Læs Psykiaterens profil her
Se arkiv

Månedens artikel

November 2020 The effect of flexible assertive community treatment in Denmark: a quasi-experimental controlled study

Nielsen CM, Hjorthøj C, Killaspy H, Nordentoft M

Introduktion

Flexible Assertive Community Treatment (FACT) er en ny måde at organisere ambulant psykiatri, der er implementeret i dele af Danmark, som erstatning for den tidligere distriktspsykiatri (DPC)og det mere intensiverede Opsøgende psykoseteams (OP). Ændringen sker fordi der var uklarhed om hvem der hørte til i DPC eller OP-teams, og mange patienter ændrede behov i løbet af sygdomsforløbet. Kernen i FACT er at behandlingstilbuddet kan intensiveres i perioder med større behov, og således tilpasses sygdommens fluktuerende forløb.
Læs mere

https://casinor.com/