Psykiaterens profil

Psykiatrien er under pres: der er både mangel på tid, på ressourcer og på psykiatere.

Flere andre aktører har givet deres bud på lægens opgaver i fremtidens psykiatri; samtidig byder politikere, patienter, pårørende og faglige organisationer i disse år ind med ideer, ønsker og løsningsforslag.

For at kvalificere debatten har Dansk Psykiatrisk Selskab nedsat en arbejdsgruppe til at formulere, hvad psykiaterens profil og kompetencer er. Og dermed, hvordan psykiaterne bedst anvendes. Hvad er det helt præcist en psykiater er uddannet til? Hvad er det, vi kan?

Læs Psykiaterens profil her
Se arkiv

Månedens artikel

Juni 2020 Skal de diagnostiske klassifikationssystemer gentænkes?

De psykiatriske lidelsers livshistorie udtrykkes forskelligt og beskrives bedre i henhold til debut alder, omfanget af forstyrrelsen og progressionen fremfor at anvende de enkelte diagnoser.

Baseret på resultaterne fra den seneste opfølgning af den New Zealandske fødselskohorte født i 1972-73 (The Dunedin Study) sætter forfatterne spørgsmålstegn ved den nosologiske validitet, ved at anvende individuelle diagnoser, som vi kender dem.
Læs mere

https://casinor.com/