Opråb til politikerne: Ny psykiatriplan skal løfte tilbuddene til de mest syge

Kvaliteten af misbrugsbehandlingen og den faglige indsats på kommunernes psykiatriske bosteder skal have et gevaldigt løft. Det skriver Dansk Psykiatrisk Selskab sammen med blandt andre Psykiatrifonden, SIND, Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd i et brev til børne- og socialminister Mia Mercado (Kons.), sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og til sundheds- og socialudvalget.

”En ambitiøs psykiatriplan skal komme de mest syge mennesker med psykisk lidelse til gode … Udviklingen i retning af kortere indlæggelser og afgrænsede ambulante forløb har gjort det sværere at tilgodese støtte- og behandlingsbehovet hos mennesker med svær og tilbagevende psykiske lidelse.”

Derfor skal særligt misbrugsbehandlingen og den faglige kvalitet på kommunernes psykiatriske bosteder have et gevaldigt løft. Det skriver Dansk Psykiatrisk Selskab sammen med blandt andre Psykiatrifonden, SIND, Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd i et brev til børne- og socialminister Mia Mercado (Kons.), sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og til sundheds- og socialudvalget.

Organisationerne skriver med store forhåbninger til den annoncerede, langsigtede udviklingsplan for psykiatrien og fremhæver særligt to forslag, som de håber, at en ny psykiatriplan kan realisere:

  • Misbrugsbehandlingen skal samles hos regionerne og kvaliteten skal løftes, så mennesker med både alvorlig sindslidelse og misbrug får bedre sammenhæng i deres behandling.

  • En omfattende specialisering og kvalitetsløft af fagligheden på de kommunale psykiatriske bosteder, så beboerne i højere grad end nu tilbydes en social- og sundhedsfaglig indsats, der er tilpasset deres behov.


Læs hele brevet her
Se arkiv

Månedens artikel

Juni 2018 Avatar-terapi afhjælper kroniske hørelseshallucinationer

Effekten af at opbygge og arbejde med en grafisk repræsentation af hørelseshallucinationer, en avatar, i psykoterapi for psykose patienter er blevet dokumenteret i en randomiseret kontrolleret undersøgelse.

Avataren bliver opbygget på en komputer med særligt software. I det terapeutiske arbejde med avataren sidder terapeuten i et andet rum og kan tale til patienten, enten som sig selv, eller som avataren.

Avatar terapien består af 6 sessioner: først opbygning af avataren, dernæst kommunikation med den, hvor patienten taler den i mod med støtte fra psykoterapeuten, og til sidst to sessioner, hvor avataren giver efter og anerkender patientens styrker og positive kvaliteter. Efter hver session bliver der udleveret en optagelse af sessionen, inklusiv interaktionen med avataren, til at lytte til mellem sessioner. Avatar behandlingen blev sammenlignet med lige så mange manualiserede støttende psykoterapeutiske samtaler og indspilning af opmuntrende sætninger til at gennemlytte hjemme.
Læs mere