Velkommen til Dansk Psykiatrisk Selskab

Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) er et lægevidenskabeligt selskab, der har det som hovedopgave at fremme dansk psykiatri samt dansk forskning inden for dette område.

ISPS – Danmark inviterer til generalforsamling 2023 samt seminar med to oplæg til diskussion

Generalforsamling 2023, tirsdag d. 28. marts. Sted: Psykiatrisk Center København, Strandboulevarden 96, 5. sal, Østerbro Tid: Kl. 13.00-14.00 Dagsorden: (jf. vedtægterne) Seminar Tid: Kl. 14.00-16.00 Erik Sandsten: “Relationen mellem selvforstyrrelser og kognitive deficits ved skizofreni – betydning for psykologisk og social…

Læs mere

100 mio. kr. øremærket til forskning på psykiatriområdet

Følgende meddelelse er kommet fra Sundhedsstyrelsen: Kære Følgegruppe for 10-års planen for mental sundhed og psykiske lidelser Vi skriver til jer for at gøre jer…

Læs mere

Psykoterapiudvalget i DPS søger nyt medlem fra marts 2023

Psykoterapiudvalget arbejder med udformning af betænkninger til grunduddannelse-, specialist-og supervisoruddannelserne i psykoterapi. Betænkningerne er nu under revision. Udvalget arbejder desuden løbende med godkendelser af individuelle…

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i DPBO

Indkaldelse til generalforsamling i DPBO d. 29. april 2023 kl. 12.00 Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg Hermed indkaldes til generalforsamling i henhold til vedtægter…

Læs mere

DSPaM´s årsmøde 2023. Når psykiatri og palliation mødes – Et brydningsfelt i det danske sundhedsvæsen

Dansk Selskab for Palliativ Medicin afholder årsmøde d. 22 – 23. marts 2023 på Hotel Munkebjerg. Medlemmer af DPS er velkomne til, at tilmelde sig…

Læs mere

Januar 2022

Measurement noninvariance: Fokus på biologiske fænotyper

Forskere undersøger hvordan forskellige biologiske faktorer er associeret til aggregerede mål for psykopatologi. Antagelsen er, at det aggregerede mål måler den samme underliggende konstruktion (en latent variabel) på tværs af individer eller over tid. Denne antagelse udfordres af, at biologiske faktorer kan være forskelligt associeret til enkelte item der indgår i aggregatet. Dette kaldes measurement noninvariance.

Formålet med artiklen er at beskrive hvilke typer noninvariance der forekommer i…

Læs mere

Kalenderen

ISPS – Danmark inviterer til generalforsamling 2023 samt seminar med to oplæg til diskussion

Generalforsamling 2023, tirsdag d. 28. marts. Sted: Psykiatrisk…

Læs mere

EPA 2023 – 31st European congress of Psychiatry

Se mere om EPA 2023 her  …

Læs mere