Supervisor uddannelse

Målet med en supervisor uddannelse i psykoterapi er at sikre kompetencen indenfor den valgte metode og at udvikle og konsolidere evnen til at formidle metoden til andre. Supervisoruddannelserne bør derfor både være baseret på yderligere specialisering og fordybelse i den psykoterapeutiske retning, man er specialist i, og en generel tilegnelse af supervisionsteori, som er fælles for flere retninger. Som supervisor er det nødvendigt at holde sig orienteret om teoriens og metodens seneste udvikling. Påbegyndelse af supervisoruddannelsen forudsætter færdiggjort specialistuddannelse i psykoterapi og 2 års praktisk klinisk og undervisningsmæssig erfaring efter opnåelse af specialistanerkendelse.

Seneste betænkning: 2015 betænkning

Tidligere betænkninger: 2011 betænkning

Godkendelser efter 2011 betænkningen udfases, og fra d. 31. december 2021 kan man ikke længere søge om godkendelse efter 2011 betænkningens krav. Ved bedømmelser af ansøgninger efter 2011 betænkningens krav i 2021 vil der blive set på ansøgers vedligeholdelse af psykoterapikompetencer siden gennemførelsen af specialist/supervisor uddannelsen.


Ansøgning

Ansøger du om at blive supervisor i psykoterapi?

Ansøgningsskema fra 2022 findes her

Supervisoranerkendelse for psykologer kan overføres direkte efter aftale med Dansk Psykologforening. Psykologer, der kun er supervisoranerkendte og ikke samtidig er specialistanerkendte, dvs. som ikke har to års klinisk psykiatrisk erfaring, vil ikke kunne fungere som supervisor på grunduddannelsen i psykiatri, men kun på specialistuddannelsen.


Godkendelse af uddannelser

DPS godkender uddannelser til:

a) specialist i psykoterapi
b) supervisor i psykoterapi

DPS godkender ikke uddannelsessteder, men uddannelsesforløb af minimum 2 års varighed til specialist samt godkender samlede supervisorforløb indenfor følgende terapiretninger:

Kognitiv Adfærdsterapi
Psykodynamisk Psykoterapi

Beskrivelse af de planlagte uddannelser med angivelse af lærerkræfter, timetal og litteraturliste kan indsendes til Psykoterapiudvalget.  Såfremt der i forløbet sker væsentlige ændringer i timetal eller lærerkræfter vil psykoterapiudvalget gerne orienteres. En godkendelse af et uddannelsesforløb gives for uddannelsens periode – herefter søges igen.


Godkendte Supervisoruddannelser

Kognitiv Adfærdsterapi:
Aktuelt ingen uddannelser tilgængelige

Psykodynamisk psykoterapi:

To-årig supervisoruddannelse i MBT
Supervisorstuddannelse i mentaliseringsbaseret terapi, Institut for mentalisering, København 2020-2022.

Program