Grunduddannelse

Kravene til grunduddannelse i psykoterapi fremgår af psykoterapibetænkningen.

Seneste betænkning: 2022 betænkning

Tidligere betænkninger:  2015 betænkning 2011 betænkning 2007 betænkning

Læger som har påbegyndt H-forløb før 1.3.16 godkendes i henhold til den gamle betænkning (2011).

For at opnå speciallægeanerkendelse skal den uddannelsessøgende have bevis for gennemført grunduddannelse. Dette bevis kan udstedes, når den uddannelsesøgende har dokumentationen for, at kravene i betænkningen er opfyldt.

  • Hvis uddannelsessøgende læge er på logbog.net ved at dokumentation for teoretisk kursus og gennemført terapi/supervision oploades på logbog.net under punktet Grundkursus i psykoterapi og efterfølgende sende mail til birte.smidt@regionh.dk at kurset er klar til godkendelse (der udstedes ikke bevis)
  • Hvis uddannelsessøgende læge ikke er fuldt på logbog.net udstedes beviset ved at originaldokumentation fremsendes indscannet pr mail  og kun hvis dette ikke er muligt pr post til:

Birte Smidt, Klinikchef
Region Hovedstadens Psykiatri
Psykiatrisk Center København
Bispebjerg Bakke 23, Bygning 52
Blegdamsvej 9
2400 København NV
Mobil + 45 26648822
birte.smidt@regionh.dk

Behandlingstiden er max en måned. Husk for en sikkerheds skyld at tage kopi af dokumenterne inden afsendelse pr post. Husk tydeligt at anføre til hvilken adresse originaldokumenterne og beviset skal tilbagesendes. Angiv gerne telefonnummer eller mailadresse, således at eventuelle problemer med godkendelsen kan afklares hurtigst muligt. Videreuddannelsesudvalget opbevarer kun kopi af dokumentationen og kopi af beviset for den psykoterapeutiske grunduddannelse i 30 dage og ikke længere grundet GDPR.

Download skema her


Undervisning i psykodynamisk korttidsterapi – individuelt og i gruppe

Et supplement til grunduddannelsen i psykoterapi. Sted: Psykiatrisk Center København, Nannasgade.

Læs mere her


Supervision

Den uddannelsessøgende skal modtage supervison af den udførte psykoterapi ivf. Betænkningen. Supervision kan ydes af:

  • en kollega der er under uddannelse til specialist, og som modtager time til time supervision af sin supervision (dokumentation herfor vedlægges) ved en af DPS godkendt supervisor.
  • en af DPS godkendt psykoterapeutisk specialist
  • en af DPS godkendt psykoterapeutisk supervisor

Kompetencekort i psykoterapi

I tråd med målbeskrivelsen har DPS’ psykoterapiudvalg udarbejdet 6 kompetencekort, der kan anvendes i supervisionen af psykoterapi. Disse afspejler de forventede krav til at kunne få godkendt grunduddannelse. Disse er ikke en del af den elektroniske logbog, men bruges sideløbende i forbindelse med supervision.

Kompetencekort: Basal kognitiv adfærdsterapi
Kompetencekort: Basal psykoterapi
Kompetencekort: Basale psykodynamiske færdigheder
Kompetencekort: Specifikke adfærdsterapeutiske færdigheder
Kompetencekort: Specifikke kognitive terapeutiske færdigheder
Kompetencekort: Specifikke psykodynamiske færdigheder