Grunduddannelse i Psykoterapi

Kravene til grunduddannelse i psykoterapi fremgår af målbeskrivelsen (tidligere: betænkningen). Grunduddannelsen er under udvidelse de kommende år og der vil komme revision af målbeskrivelsen hvert andet år. Hvilken målbeskrivelse der er gældende afgøres af starttidspunktet for din hoveduddannelse.
Hoveduddannelsesforløb, der er påbegyndt inden ikræfttræden af den aktuelle eller tidligere kravspecifikation, falder ind under overgangsordning og skal derfor opfylde krav i henhold til den forrige kravspecifikation, men uddannelseslægen kan tilstræbe at opfylde aktuelle krav.
Et eksempel: Du er startet h-forløb 1. marts 2021. Du skal derfor bedømmes efter 2015 målbeskrivelsen, fordi 2022 målbeskrivelsen trådte i kraft 1. marts 2022.

Seneste målbeskrivelse: 2024

Tidligere målbeskrivelser: 2022  2015

For at opnå speciallægeanerkendelse skal du bevise, at du har gennemført grunduddannelsen. Dette bevis kan udstedes, når du har dokumentationen for, at kravene i målbeskrivelsen er opfyldt.

  • Hvis du er på uddannelseslæge.dk kan du uploade dokumentation under punktet Grundkursus i psykoterapi og efterfølgende sende mail til birte.smidt@regionh.dk om at grunduddannelsen er klar til godkendelse (der udstedes ikke bevis)
  • Hvis dette ikke er muligt udstedes beviset ved at originaldokumentation fremsendes indscannet pr. mail til:

Birte Smidt, Klinikchef
Region Hovedstadens Psykiatri
Psykiatrisk Center København
birte.smidt@regionh.dk

Download skema for læger, der er startet Hoveduddannelse efter 1. januar 2024 her
Download skema for læger, der er startet i Hovdeduddannelse før 1. januar 2024 her
Ældre udgave af dokumentationsskema findes her