Alle Nyhed

Status på ICD-11

World Health Assembly har i maj 2019 vedtaget den samlede struktur for ICD-11. I september 2020 udkom den seneste opdatering af ICD-11 MMS (Mortality and Morbidity Statistics) på WHO’s browser og det forventes at WHO frigiver Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines (CDDG) for kapitel 06 der omhandler ”Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders” i ICD-11 i slutningen af 2020 eller starten af 2021.

Sundhedsdatastyrelsen har fået som opgave at initiere proces for oversættelse og implementering af ICD-11 i dansk kontekst. Den samlede proces ledes af Solvejg Bang, afdelingslæge, Sundhedsdatastyrelsen i samarbejde med René Ernst Nielsen, klinisk professor i psykiatri, overlæge, ph.d., Psykiatrien – Aalborg Universitetshospital som også er formand for Diagnoseudvalget under Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) og BUP-DK.

Der er etableret en kernegruppe under projektledelsen med inddragelse af medlemmer fra Diagnoseudvalget under DPS og BUP-DK, Specialpsykologisk Diagnoseudvalg under Selskab for Specialpsykologer i Psykiatri og Børn- og Ungdomspsykiatri (SSPP), Selskab for Psykologisk Psykiatri (SPP), Selskab for Psykopatologi hos Børn og Unge (SPBU) og Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer (DPSP), samt repræsentanter Sundhedsdatastyrelsen. Der er til kernegruppen udpeget 3 medlemmer fra hvert af diagnoseudvalgene, samt 3 medlemmer fra Sundhedsdatastyrelsen, udover de to projektledere. Under kernegruppen skal der etableres en række udvalg som vil varetage den egentlige oversættelse af hvert subkapitel/afsnit under ICD-11s kapitel 6, svarende til hver diagnostisk entitet. Hvert udvalg vil her referere til kernegruppen. Det vil være kernegruppens opgave at sikre fremgang i oversættelsesproces og koordinere opgaven, ligesom denne vil varetage udpegning af medlemmer til hvert udvalg. Det forventes at hver udvalg vil bestå af 3-8 personer.

Der forventes en initial oversættelse af kodestruktur i form af diagnosenavne primo 2021 og en efterfølgende proces med oversættelse af de egentlige diagnosekriterier og tilhørende tekst som forventes afsluttet i 2023. For nuværende estimeres klinisk implementering tidligst i 2024 efter udarbejdelse af e-læring og undervisning i psykopatologi og diagnostisk praksis, forventeligt gennemført i regi af Danske Regioner.

Fra diagnoseudvalget under DPS og BUP-DK er følgende udpeget:

  • Professor, overlæge, ph.d. Ole Mors, Forskningsenheden for psykoser, Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien
  • Lektor, overlæge, ph.d. Julie Nordgaard, Psykiatrisk Center Amager, Region Hovedstadens Psykiatri
  • Reservelæge Anne Sofie Hansen, Psykiatrien – Aalborg Universitetshospital