Guidelines


Nationale Kliniske Retningslinjer


 

Ny national klinisk retningslinje (NKR) for vanskeligt behandlelig depression:

1. september 2020

Hent rapporten

 


 

Vejledning om anvendelse af tvang m.v. i psykiatrien:

8. august 2020

Hent rapporten

 


 

Vejledning om registrering af tvang m.v. i psykiatrien:

8. august 2020

Hent rapporten

 


 

Behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type:

28. marts 2019

Hent rapporten

 


 

Behandling af anorexia nervosa:

12. september 2016

Hent rapporten

 


 

Rehabilitering af patienter med prostatakræft:

8. september 2016

Hent rapporten

 


 

Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD):

12. februar 2016

Hent rapporten

 


 

Samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse:

8. februar 2016

Hent rapporten

 


 

Emotionel Ustabil Personlighedsstruktur, Borderline type:

2. juni 2015

Hent rapporten

 


 

Kompliceret skizofreni:

22. maj 2015

Hent rapporten

 


 

ADHD:

2. februar 2015

Hent rapporten

 


 

Alkoholafhængighed:

3. marts 2015

Hent rapporten

 


 

Bipolar – vedligeholdelsesbehandling ved depression:

27. maj 2014

Hent rapporten

 


 

Demens:

1. oktober 2013

Hent rapporten

 


Guidelines udviklet af DPS


Bestyrelsen har i 2011 besluttet at påbegynde arbejde med at udfærdige kliniske retningslinjer.

Bestyrelsen har udfærdiget en generel vejledning til guidelines.

 


 

Retningslinjer vedr. Psykofarmakologisk behandling under graviditet og amning

Version 27. oktober 2014

DPS’ retningslinjer “retningslinjer vedr. psykofarmakologisk behandling under graviditet og amning amning” udgives nu på DPSnet.

 

Vejledningen er udarbejdet i samarbejde med Dansk Psykiatrisk Selskab, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, Dansk Pædiatrisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi.

Læs retningslinjerne  her

 


Retningslinjer for diagnostik og behandling af ADHD hos voksne

Dansk Psykiatrisk Selskab 2013

Version 23. juni 2013

Arbejdsgruppe: Torben Arngrim, Mogens Brødsgaard, Pia Bohn Christiansen, Søren Dalsgaard, Marianne Breds Geoffroy, Torsten Bjørn Jacobsen, Martin Balslev Jørgensen, Henrik Nørbak, Tomas Toft, Torsten Warrer

Læs retningslinjerne  her

 


Arytmirisiko ved psykofarmakologisk behandling

Guideline udarbejdet af DPS og Dansk Kardiologisk selskab. Udgivet februar 2011, med ændring december 2011 af Dansk Cardiologisk Selskab & Dansk Psykiatrisk Selskab

Indholdet af denne vejledning må anvendes, herunder kopieres i forsknings, undervisnings, planlægnings- og informationsøjemed. Dette forudsætter, at Dansk Cardiologisk Selskab & Dansk Psykiatrisk Selskab nævnes som kilde, samt at der ikke i forbindelse med brugen tages afgifter eller gebyrer. Anden mangfoldiggørelse, herunder specielt anvendelse af vejledningens tekst og data i markedsføringsøjemed samt kopiering eller elektronisk mangfoldiggørelse, kræver forudgående skriftlig tilladelse fra selskaberne.

Læs retningslinjerne her

 


 

ECT-vejledning

Version 2020

Udarbejdet i henhold til kommissorium fra Dansk Psykiatrisk Selskab. En revision af tilsvarende 2011 rapport. Forfattere: Poul Videbeck, Simon Hjerrild, Anders Jørgensen og Martin Balslev Jørgensen.

Hent vejledning

 


 

Tromboseprofylakse til immobiliserede, psykiatriske patienter

Vejledning udarbejdet i 2011 i samarbejde mellem DPS og Dansk Selskab for trombose og hæmostase.

Dansk Psykiatrisk Selskab har i samarbejde med Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase udarbejdet denne information om tromboseprofylakse til immobile psykiatriske patienter med moderat til høj risiko for venøs tromboembolisk sygdom (VTE: dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE)). Ved gennemgang af litteraturen har det vist sig, at der er sparsom viden på området. VTE ved bæltefiksering og ved stupor/katatoni er beskrevet kasuisistisk. Øget risiko for VTE ved antipsykotisk behandling er beskrevet i kohorte- og case-kontrolstudier.

Læs vejledningen her

 


 

Klaringsrapport nr. 4/2002 – Psykofarmakologisk behandling med lithium og antiepileptika

Hent rapporten

 


Klaringsrapport. nr. 6/2001 – God socialpsykiatrisk standard i behandling af unge og voksne med skizofreni

Hent rapporten