Alle Nyhed

Pressemeddelelse Psykiatriaftale

Pressemeddelelse fra Dansk Psykiatrisk Selskab om Psykiatriaftale

Så blev den længe ventede psykiatriaftale offentliggjort. Det blev en bred aftale og dermed er det sikret, at aftalen kan fastholdes uanset udfaldet af et kommende valg.

Der kommer øgede bevillinger på 450 millioner i 2023 og derefter 500 millioner årligt i 2024, 2025 og 2026. Dansk Psykiatrisk Selskab har sammen med professor i Sundhedsøkonomi Jakob Kjellberg udført beregninger, der viser, at der er behov for 4,5 milliard ekstra årlige investeringer i personale i psykiatrien.

Set i det lys finansierer dagens aftale kun 10 procent af de udgifter, vi anser for nødvendige. Vi kalder det ”Psykiatriplan 1” for at tydeliggøre at planen kun er første skridt og, at vi mener det er nødvendigt med øgede bevillinger på finansloven i de kommende år. På kræftområdet kom der fire kræftplaner, og vi forventer at dagens aftale kun er den første af en række psykiatriplaner.

Det er positivt, at aftalen tager udgangspunkt i det faglige oplæg til 10 års plan for psykiatri, som blev fremlagt af Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen i januar 2022. Det er også positivt, at der lægges op til en 10-årig proces, hvor man løbende vil følge udviklingen og sikre at alle planens 37 anbefalinger gennemføres.

Med det aktuelle udspil har man valgt at tage udgangspunkt i de områder, som i det faglige oplæg til psykiatriplan er prioriteret højest. De to største områder er den kommunale indsats for børn og unge og styrkede indsats for mennesker med svær grad af psykisk lidelse. Specielt for mennesker med svær grad af psykisk lidelse er de midler, der er i årene 2024 til 2026 helt utilstrækkelige i forhold til behovet. Der er foreløbigt kun afsat ca. 200 millioner kroner årligt i 2024-2026, fordelt over hele landet til at forbedre både den regionale og den kommunale indsats for mennesker ramt af svær psykisk sygdom. For mennesker ramt af svær psykisk sygdom og for deres pårørende er denne investering så lille, at der ikke er stor sandsynlighed for at det vil kunne mærkes.

Der er stort potentiale for forbedringer. Psykiatrien er heldigvis fuld af eksempler på, at behandling kan gøre en stor forskel. Vi skylder mennesker ramt af psykisk sygdom og deres familier at sikre tilstrækkelig kapacitet til, at behandle alle der har behov for det. Vi vil have en ligestilling mellem behandlingen af psykiske og fysiske lidelser. Dagens plan er første skridt, men der er fortsat rigtigt langt igen