Alle Nyhed

Ny national klinisk retningslinje (NKR) for vanskeligt behandlelig depression

En national og tværfaglig arbejdsgruppe med professor Poul Videbech, Psykiatrisk Center Glostrup, som formand har udarbejdet en ny national klinisk retningslinje (NKR) for vanskeligt behandlelig depression. Betegnelsen ”vanskeligt behandlelig depression” blev valgt, idet der i litteraturen anvendes en række forskellige betegnelser og definitioner samt for at undgå den selvmodsigende betegnelse ”behandling af behandlingsrefraktær depression”.

Styregruppen og arbejdsgruppen takkes for deres store arbejde.

Se denne og tidligere NKR’er her