Specialespecifikt forskningstræningskursus

DPS afholder et 3-dages specialespecifikt forskningstræningskursus. Her er der mulighed for at blive introduceret til dansk psykiatrisk forskning.

Kursusudbyder: Dansk Psykiatrisk Selskabs Videreuddannelsesudvalg i samarbejde med kursusledelsen bestående af Bjørn H. Ebdrup og Lone Baandrup.

Kursusledelse:
Bjørn H. Ebdrup,
Klinisk forskningslektor, overlæge, ph.d.
Psykiatrisk Center Glostrup
Nordstjernevej 41
2600 Glostrup
E-mail: bebdrup@cnsr.dk

Lone Baandrup,
Klinikchef, lektor, overlæge, ph.d., dr. med.
Psykiatrisk Center København
Bispebjerg og Gentofte
E-mail: lone.baandrup@regionh.dk

Medkursusledelse:
Klara Coello
Læge, ph.d., post. doc.
Psykiatrisk Center København
E-mail: klara.coello@regionh.dk

Målgruppe
Alle læger i psykiatrisk uddannelsesstilling, som ikke har erhvervet ph.d. graden. Det er en forudsætning, at kursisten har gennemført basiskursus (modul 1) inden kursus påbegyndes.

Formål:
Det primære formål med kursus er at bibringe kursisterne de nødvendige redskaber til at forstå og anvende psykiatriske forskningsresultater i den kliniske dagligdag med henblik på at opretholde et højt fagligt niveau og sikre de psykiatriske patienter en opdateret og evidensbaseret behandling. Det er ikke muligt indenfor kursets rammer at uddanne kursisterne til selvstændigt at gennemføre et forskningsprojekt, men kursusledelsen håber med kursus at kunne inspirere særligt interesserede til at engagere sig aktivt i psykiatrisk forskning.

Tidspunkter:
Der planlægges 1-2 kurser årligt, afhængigt af behovet.

Kursus 18: 30. oktober – 1. november 2023

Tilmelding:
Send dit navn, adresse, e-mail, ansættelsessted, start- og forventet sluttidspunkt for H-uddannelsen til:

Forskningssekretær Lisbeth Jensen
Center for Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning
Psykiatrisk Center Glostrup
Nordstjernevej 41
2600 Glostrup
E-Mail.: lisbeth.03.jensen@regionh.dk

Antallet af kursister per kursus er begrænset til 24.

Tilmeldingsfrist til kursus 18: 14.09.2023

Sted: Blå Stue, Rigshospitalet: Glostrup Hospital, Valdemar Hansens Vej 1, 2600 Glostrup, Opgang 7.

Læsevejledning til udsendt litteratur:
A: Bør læses inden kurset
B: Kan læses inden kurset

 

Dag 1 (mandag d 30. oktober 2023)
Blå Stue, Valdemar Hansens Vej 1, 2600 Glostrup, Opgang 7, Glostrup Hospital

Kl. 9.00 – 10.00: Velkomst, formålsbeskrivelse, præsentationsrunde (kaffe, te og morgenbrød). Bjørn Ebdrup/Klara Coello/Lone Baandrup

Kl. 10.00 – 11.00: Muligheder for psykiatrisk forskning i Danmark. Væsentlige danske forskergrupper. Bjørn Ebdrup/Klara Coello/Lone Baandrup

Kl. 11.00 – 11.15: Pause

Kl. 11.15 – 12.15: Info om diverse ‘guidelines’ for videnskabelig litteratur: PRISMA, CONSORT, MOOSE, STROBE, CARE m.fl. (jf. Artikel fra UFL, som er A-litteratur). Lone Baandrup/Klara Coello/Bjørn Ebdrup

Kl. 12.15 – 13.00: Frokost

Kl. 13.00 – 14.00: Epidemiologisk forskning: Register- og databaseundersøgelser. Carsten Hjorthøj

Kl. 14.00 – 15.00: Øvelser i at opstille PICO mv. til systematisk review/meta-analyse. Lone Baandrup/Klara Coello/Bjørn Ebdrup

Kort pause mellem de to lektioner.

Kl. 15.00 – 16.00: Identificér et klinisk problem, og formulér det som et ‘forskningsprojekt’. Protokoludkast udleveres (gruppearbejde). Klara Coello/Lone Baandrup/Bjørn Ebdrup


Dag 2 (tirsdag den 31.10.2023)
Blå Stue, Valdemar Hansens Vej 1, 2600 Glostrup, Opgang 7, Glostrup Hospital

09.00 – 10.30: Gruppearbejde om ‘forskningsprojekt’. Design af ‘forskningsprojekt’. Lone Baandrup/Klara Coello/Bjørn Ebdrup

10.30 – 10.45: Pause med kaffe og te

10.45 – 11.45: Spørgeskemaundersøgelser. Lone Baandrup/Klara Coello/Bjørn Ebdrup

11.45 – 12.30: Frokost

12.30 – 13.45: Kritisk artikellæsning i grupper. Klara Coello/Lone Baandrup/Bjørn H. Ebdrup

13.45 – 14.00: Pause med kaffe og te

14.00 – 16.00: Kvalitativ forskning, (Malterud K 2001, Whitley & Crawford 2005 – B-litteratur) Julie Midtgaard


Dag 3 (onsdag den 01.11.2023)
Blå Stue, Valdemar Hansens Vej 1, 2600 Glostrup, Opgang 7, Glostrup Hospital

09.00 – 10.00: Mundtlig fremlæggelse og diskussion af ’forskningsprojekter’. Bjørn Ebdrup/Klara Coello/Lone Baandrup

10.00 – 10.15: Pause med kaffe/te

10.15 – 11.15: Mundtlig fremlæggelse og diskussion af ’forskningsprojekter’. Bjørn Ebdrup/Klara Coello/Lone Baandrup

11.15 – 12.00: Frokost

12.00 – 13.15: Gennemgang af kasuistik (Kjærgaard MF et al 2021 – B-litteratur). Bjørn Ebdrup/Klara Coello/Lone Baandrup

13.15 – 13.30: Pause med kaffe/te

13.30 – 14.30: Skrive og publikationsprocessen (Quinn et al 2009 – B-litteratur). Klara Coello/Lone Baandrup/Bjørn Ebdrup

14.30 – 15.00: Herunder opsamling og evaluering. Bjørn Ebdrup/Klara Coello/Lone Baandrup