Specialespecifikt forskningstræningskursus

DPS afholder et 3-dages specialespecifikt forskningstræningskursus. Her er der mulighed for at blive introduceret til dansk psykiatrisk forskning.

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse
Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus

Kursusudbyder: Dansk Psykiatrisk Selskabs Videreuddannelsesudvalg i samarbejde med kursusledelsen bestående af Bjørn Ebdrup og Lone Baandrup.

Kursusledelse:
Bjørn H. Ebdrup,
Klinisk forskningslektor, overlæge, ph.d.
Psykiatrisk Center Glostrup
Nordstjernevej 41
2600 Glostrup
E-mail: bebdrup@cnsr.dk

Lone Baandrup,
Klinikchef, lektor, overlæge, ph.d., dr. med.
Psykiatrisk Center København
Bispebjerg og Gentofte
E-mail: lone.baandrup@regionh.dk

Målgruppe:
Alle læger i psykiatrisk uddannelsesstilling, som ikke har erhvervet ph.d. graden. Det er en forudsætning, at kursisten har gennemført basiskursus (modul 1) inden kursus påbegyndes.

Formål:
Det primære formål med kursus er at bibringe kursisterne de nødvendige redskaber til at forstå og anvende psykiatriske forskningsresultater i den kliniske dagligdag med henblik på at opretholde et højt fagligt niveau og sikre de psykiatriske patienter en opdateret og evidensbaseret behandling. Det er ikke muligt indenfor kursus rammer at uddanne kursisterne til selvstændigt at gennemføre et forskningsprojekt, men kursusledelsen håber med kursus at kunne inspirere særligt interesserede til at engagere sig aktivt i psykiatrisk forskning.

Tidspunkter:
Der planlægges 1-2 kurser årligt, afhængigt af behovet.

Kursus 16: 08. – 10. november 2021

Tilmelding:
Send dit navn, adresse, e-mail, ansættelsessted, start- og forventet sluttidspunkt for H-uddannelsen til:

Forskningssekretær Lisbeth Jensen
Center for Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning
Psykiatrisk Center Glostrup
Nordstjernevej 41
2600 Glostrup
E-Mail.: lisbeth.03.jensen@regionh.dk

Antallet af kursister per kursus er begrænset til 24.

Tilmeldingsfrist til kursus 16:
01.10.2021

Sted:
Blå Stue, Rigshospitalet: Glostrup Hospital

Læsevejledning til udsendt litteratur:
A: Bør læses inden kurset
B: Kan læses inden kurset

Program:

Dag 1 (mandag den 08.11.2021)

10.00 – 10.30 Velkomst, formålsbeskrivelse, præsentationsrunde (kaffe, te og morgenbrød)
Bjørn Ebdrup

10.30 – 10.45 Muligheder for psykiatrisk forskning i Danmark: Væsentlige danske forskergrupper
Bjørn Ebdrup

10.45 – 12.15 Skrive- og publikationsprocessen
Bjørn Ebdrup

12.15 – 13.00 Frokost

13.00 – 14.00 Info om diverse ’guidelines’ for videnskabelig litteratur: PRISMA, CONSORT, MOOSE, STROBE, CARE m.fl. (jf. Artikel fra UfL, som er A-litteratur).
Lone Baandrup

14.00 – 14.45 Reviews. Gennemgang af en Cochrane undersøgelse (Hawton et al. 2015 – B-litteratur)
Lone Baandrup

14.45 – 15.00 Pause med kaffe/te

15.00 – 16.00 Identificér et klinisk problem, og formulér det som et ’forskningsprojekt’. Protokoludkast udleveres (Gruppearbejde).
Lone Baandrup

Dag 2 (tirsdag den 09.11.2021)

09.00 – 10.30 Kvalitativ forskning (Malterud K 2001, Whitley & Crawford 2005 – B-litteratur)
Julie Midtgaard

10.30 – 10.45 Pause med kaffe og te

10.45 – 11.45 Spørgeskemaundersøgelser
Lone Baandrup

11.45 – 12.30 Frokost

12.30 – 13.30 Gennemgang af kasuistik samt randomiseret klinisk undersøgelse (Ishøy et al 2013 og 2016 – B-litteratur)
Bjørn H. Ebdrup

13.30 – 13.45 Pause med kaffe og te

13.45 – 16.00 Gruppearbejde om ‘forskningsprojekt’. Design af ‘forskningsprojekt’
Lone Baandrup/Bjørn Ebdrup

Dag 3 (onsdag den 10.11.2021)

09.00 – 10.00 Mundtlig fremlæggelse og diskussion af ’forskningsprojekter’
Bjørn Ebdrup og Lone Baandrup

10.00 – 10.15 Pause med kaffe/te

10.15 – 11.15 Mundtlig fremlæggelse og diskussion af ’forskningsprojekter’
Bjørn Ebdrup og Lone Baandrup

11.15 – 12.00 Frokost

12.00 – 13.30 Klinisk psykiatrisk forskning i affektive lidelser (CraddocOwen 2010;MiniLeksikonForskningEPI, Malhi et al 2018, Quinn et al 2009 – alt B-litteratur)
Klara Coello

13.30 – 13.45 Pause med kaffe/te

13.45 – 14.45 Epidemiologisk forskning: Register- og databaseundersøgelser
Carsten Hjorthøj

14.45 – 15.15 Herunder opsamling og evaluering
Bjørn Ebdrup