Specialespecifikt forskningstræningskursus

DPS afholder et 3-dages specialespecifikt forskningstræningskursus. Her er der mulighed for at blive introduceret til dansk psykiatrisk forskning.

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse
Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus


Kursusudbyder: Dansk Psykiatrisk Selskabs Videreuddannelsesudvalg i samarbejde med kursusledelsen bestående af Birte Glenthøj, Bjørn Ebdrup og Lone Baandrup.

Kursusledelse:
Birte Glenthøj, professor, overlæge, dr.med.
Forskningsleder, Center for Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning
Psykiatrisk Center Glostrup
Nordstjernevej 41
2600 Glostrup
Telefon: 3864 0827 eller 3864 0840 (sekretær)
E-mail: birte.glenthoej@regionh.dk

Bjørn H. Ebdrup, overlæge, ph.d.
Psykiatrisk Center Glostrup
Nordstjernevej 41
2600 Glostrup
E-mail: bebdrup@cnsr.dk

Lone Baandrup, overlæge, ph.d.
Psykiatrisk Center Glostrup
Nordstjernevej 41
2600 Glostrup
E-mail: lone.baandrup@regionh.dk

Målgruppe:
Alle læger i psykiatrisk uddannelsesstilling, som ikke har erhvervet ph.d. graden. Det er en forudsætning, at kursisten har gennemført basiskursus (modul 1) inden kursus påbegyndes.

Formål:
Det primære formål med kursus er at bibringe kursisterne de nødvendige redskaber til at forstå og anvende psykiatriske forskningsresultater i den kliniske dagligdag med henblik på at opretholde et højt fagligt niveau og sikre de psykiatriske patienter en opdateret og evidensbaseret behandling. Det er ikke muligt indenfor kursus rammer at uddanne kursisterne til selvstændigt at gennemføre et forskningsprojekt, men kursusledelsen håber med kursus at kunne inspirere særligt interesserede til at engagere sig aktivt i psykiatrisk forskning.

Tidspunkter:
Der planlægges 1-2 kurser årligt, afhængigt af behovet.

Kursus 14: 11. – 13. november 2019

Tilmelding:
Skriftlig begrundet ansøgning inkl. kort CV (max 1 side) til:

Forskningssekretær Lisbeth Jensen
Center for Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning
Psykiatrisk Center Glostrup
Nordstjernevej 41
2600 Glostrup
E-Mail.: lisbeth.03.jensen@regionh.dk

Antallet af kursister per kursus er begrænset til 24.

Tilmeldingsfrist til kursus 14:

01.09.2019

Sted:
Auditorium B, Rigshospitalet:Glostrup Hospital