Alle Nyhed

DPS lancerer pamflet om tvang i psykiatrien

DPS har i dag offentliggjort pamfletten ”Den nødvendige og den unødvendige tvang: et nuanceret blik på tvang i psykiatrien”. Pamfletten kan læses via dette link.

Der er i den forbindelse udsendt en pressemeddelelse, der kan læses her.

Unødvendig tvang kan nedbringes markant
Pamfletten sætter bl.a. fokus på den problemstilling, at patienter i betydeligt omfang udsættes unødigt for tvang i psykiatrien.

Den unødvendige tvang, som efter vores vurdering udgør hovedparten, opstår, fordi der ikke er tilstrækkeligt personale med de rette kompetencer på de psykiatriske afdelinger. Erfaringer fra såkaldt bæltefri afsnit har således dokumenteret, at tvang kan nedbringes markant, hvis de rigtige personalemæssige ressourcer er til stede.

De seneste år har der fra politisk hold været et stort ønske om at nedbringe brugen af tvang. Det ønske deles ikke mindst af de læger, der bærer ansvaret for at træffe beslutning om, hvornår tvang er nødvendigt.

Hvis ønsket om at nedbringe tvang skal blive til virkelighed, må der tages udgangspunkt i de psykiske sygdommes natur og behandlingsmuligheder. I nogle tilfælde vil tvang imidlertid være nødvendigt for at opnå den bedste og mest skånsomme behandling af patienten.

Balancerer mellem frihed og sikkerhed
Det må ikke blive nærmest umuligt for lægen at sandsynliggøre, at en patient er til fare for sig selv eller andre, for konsekvenserne er ofte alvorlige, når beviset foreligger. Sundhedspersonalets sikkerhed må ikke undergraves. Hvis det sker, risikerer det at skabe personaleflugt, hvilket øger behovet for tvangsanvendelse yderligere.

Pamfletten fremhæver derfor nødvendigheden af, at psykiatriloven både i ord og i praksis skal skabe de bedst mulige forudsætninger for at hjælpe patienterne og beskytte personalet.