Alle Nyhed

Workshop om antipsykotisk medicin til demente

Som en del af regeringens nationale handleplan for demensområdet skal forbruget af antipsykotisk medicin til ældre med demens nedbringes. Derfor inviterer Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) nu læger fra almen praksis, geriatri, psykiatri og neurologi til en workshop om de dilemmaer, læger kan møde, når man skal ordinere eller seponere antipsykotisk medicin til ældre med demens. Der er to workshops:

  • Den 28. november 2017 kl. 15 – 18.00 – Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg
  • Den 30. november 2017 kl. 15 – 18.00 – Islands Brygge 67, 2300 København S

Tilmeld dig workshoppen: Korrekt og sikker medicinering af ældre med demens