Alle Nyhed

Voldsforebyggelse på botilbud og forsorgshjem

SFI har i januar 2017 udgivet rapporten “Voldsforebyggelse på botilbud og forsorgshjem”. Den fastslår, at der ikke findes enkle, generelle og videnbaserede metoder, der kan forebygge vold i alle sammenhænge. Derimod viser både forskning og erfaring, at forebyggelse af vold primært handler om det daglige arbejde og den pædagogiske tilgang i de enkelte tilbud.

Læs rapporten her