Alle Nyhed

Voldsforebyggelse på botilbud og forsorgshjem

Udgivelsen afdækker eksisterende viden og erfaringer med at forebygge vold på botilbud og forsorgshjem. Udgivelsen er udarbejdet af SFI og finansieret af Socialstyrelsen i forbindelse med, at der udarbejdes nationale retningslinjer for forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem. Læs rapporten her

Læs mere hos Socialstyrelsen