Alle Nyhed

Vold på botilbuddene

Hos DPS er vi glade for, at en arbejdsgruppe skal komme med forslag til, hvordan vi undgår vold på botilbuddene. Både beboere og ansatte har behov for en tryg hverdag.

Arbejdsgruppen er en opfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets høring i juni. Fra bruger-, patient- og pårørendeorganisationerne til de faglige organisationer var der bred enighed om løsningerne. De anbefalinger, vi dengang kom med, afspejler sig i vores høringssvar vedr. arbejdsgruppens kommissorium.

Læs DPS’ Høringssvar her

Opråb til politikere om vold på bosteder

En ny type institution vil ikke løse problemerne. Der er brug for en samlet indsats med fokus på de rette kompetencer og tilstrækkelig kapacitet, så patienter ikke udskrives for hurtigt. Det skriver DPS og fire andre aktører i et fælles brev til Folketingets social- og psykiatriordførere. Læs brevet her

Læs interviewet med DPS’ formand i FOA-bladet her

Læs det fælles debatindlæg Den rette behandling her

Læs indlægget God ambulant behandling kræver flere psykiatriske senge her

Læs indlægget Et nyt tilbud skal forankres i psykiatrienher

Læs indlægget Patientforening kalder ny institutionsform en tragedie her

Læs indlægget  Ny institution for psykisk syge skal aflaste bosteder her

Læs indlægget Pårørende og ansatte vender sig mod nye institutioner til psykisk syge her

Læs indlægget Psykiatere frygter mere tvang mod psykisk syge her