Alle Nyhed

Vold på bostederne – to nye lovforslag

Siden sidste sommer har man på Christiansborg søgt at nå til enighed om, hvordan man sikrer, at det bliver trygt opholde sig på bostederne – for beboere, personale og pårørende. Det førte den 3. maj til to lovforslag som tilsammen skal reducere volden på bostederne:

Lovforslag nr. 1 – L 207: Tvang i psykiatrien. Sundhedsminister Karen Ellemann har den 3. maj 2017 fremsat et lovforslag om ‘Tvang i psykiatrien’.

Lovforslaget er et resultat af den aftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020, der i efteråret blev indgået mellem partierne (alle minus Enhedslisten) om at oprette150 pladser til særlige patienter. Lovforslaget betyder, at der skal etableres 150 særlige, rehabiliterende pladser i det psykiatriske behandlingssystem. Se lovforslaget her

Lovforslag nr. 2 – L 206: Om tvangsflytning. Børne- og Socialminister Mai Mercado har den 3. maj 2017 fremsat et lovforslag om ‘Udvidelse af reglerne for optagelse i et botilbud’. Se lovforslaget her

Lovforslag løser ikke alle problemer
De to lovforslag løser nogle af de akutte problemer på bostederne. Men vi er langt fra i mål. Ni af psykiatriens centrale aktører har udarbejdet fire konkrete forslag. Læs pressemeddelelsen her. Læs mere om baggrunden her.

Vi kender alle en …
Dansk Sygeplejeråds Vision for psykiatrien. Læs rapporten her

1. behandlingen: Psykiatriske pladser risikerer at gå til de forkerte. Læs mere her