Alle Nyhed

Vold på bosteder – arbejdsgruppens rapport

Fem medarbejdere har i de seneste fire år mistet livet, mens de arbejdede på et botilbud. Der er derfor et stort behov for at sikre trygge og gode rammer for både beboere og medarbejdere. Samtidig viser analyser, at der generelt er megen vold og trusler – både på botilbuddene og på de psykiatriske afdelinger. I sommer nedsatte regeringen derfor en arbejdsgruppe, der skulle pege på, hvordan man kan styrke indsatsen mod vold.

Læs pressemeddelelsen fra SUM her

Læs arbejdsgruppens rapport her

Læs DPS’ Høringssvar vedr. Arbejdsgruppens rapport her

DPS’ formand Torsten Bjørn Jacobsen, er bekymret over en ny institutionstype i grænselandet mellem social- og hospitalspsykiatrien:

“Problemet er især manglen på psykiatriske senge. Der er et alarmerende højt antal afvisninger på de psykiatriske skadestuer, og de mange overgange fra psykiatriske afdelinger til bosteder, genindlæggelser og nye bosteder skaber store problemer. Man løser ikke problemerne ved at oprette endnu en mellemstation. Der er brug for et grundlæggende løft af almenpsykiatrien,” siger han.

Fristen for at afgive høringssvar til rapporten er den 7. september 2016.

Læs artiklen i JP Botilbud til psykisk syge skal ikke være Pusher Street her

Læs artiklen i JP Psykisk syge skal kunne låses inde på nyt botilbud her

Læs artiklen Regeringens forslag om ny psykiatrisk boform peger i forkert retning her

Læs artiklen Behov for nyt botilbud i psykiatrien her

Læs artiklen Psykiatrien har brug for kvalitet – ikke tvang her

Læs artiklen Væsentlig risiko for øget tvang på ny type bosted for psykisk syge misbrugere her

Læs artiklen Venteliste til specialiserede bosteder vokser her

 

Læs flere artikler her