Alle Nyhed

Videreudvikling af indsats med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper

Sundhedsstyrelsen inviterer kommunerne til at søge om puljemidler til projekter, der kan styrke den kommunale sundhedsindsats med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper. Projekterne skal være med til at forebygge indlæggelser og genindlæggelser og ligge i forlængelse af eller supplere eksisterende initiativer. Frist: 18. juni 2018 kl. 12.00.

Læs mere her