Alle Nyhed

Vi skal samarbejde mere i psykiatrien

Information 28. apr.

Forfatter: Yildiz Akdogan

Politikerne bør prioritere det psykiatriske område højere, men kommuner og regioner bliver også nødt til at fordele ansvaret imellem sig og anerkende, at begge instanser er lige vigtige og lige væsentlige, hvis patienterne skal have det bedre
Flere og flere danskere har ondt i sindet – og flere og flere får brug for hjælp i psykiatrien. Ifølge tal fra Sundhedsstyrelsen har omkring 15 procent af alle danske børn været i behandling for en psykisk lidelse, inden de fylder 18 år, og mentale helbredsproblemer udgør den største sygdomsbyrde blandt børn og unge under 25 år.
Alt i alt lider mere end en halv million danskere af psykisk sygdom, og det vurderes, at hver anden familie i Danmark har psykisk sygdom tæt inde på livet.
Hospitalspsykiatrien har da heller aldrig behandlet flere, end de gør nu. Men de kan ikke blive ved med at følge med. Nærmest dagligt kan medierne berette om forhold på de psykiatriske afdelinger og i socialpsykiatrien, som er under al kritik.

Læs mere hos Information