Alle Nyhed

Utilstrækkelig indsats mod selvmord

Professor Merete Nordentoft påpeger i en kronik i Ugeskriftet, at den nuværende indsats mod selvmord er utilstrækkelig, og hun foreslår bl.a. et akutnummer til selvmordstruede.

I en kronik i Ugeskriftet sætter professor Merete Nordentoft fokus på, at ca. 600 mennesker årligt begår selvmord i Danmark. Antallet af selvmord har ligget forholdsvis stabilt det seneste årti, og der bør derfor gøres en indsats for, at færre tager deres eget liv.

Merete Nordentoft peger bl.a. på, at der er markant øget risiko for selvmord kort tid efter psykiatrisk indlæggelse. Selvom der er sket en lille forbedring i løbet af de seneste ti år, er der således fortsat brug for at styrke opfølgningen markant.

Du kan læse hele kronikken på Ugeskriftet.dk