Alle Nyhed

Utilsigtede hændelser – det skal og kan oplysningerne bruges til

Det er vigtigt, at sundhedspersoner og ledere i sundhedsvæsenet ved, hvordan patientsikkerheds-mæssige problemer rapporteret til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) kan anvendes, og hvilke begrænsninger der er for anvendelsen.

Læs mere hos Styrelsen for Patientsikkerhed