Alle Nyhed

Unge piger udsættes oftest for tvang i psykiatrien

5. MAR 2018

Tvang sker oftest for piger med selvskadende adfærd, viser ny kortlægning. Regionerne vil intensivere samarbejdet med kommuner for at tage hånd om situationen.

Piger med selvskadende adfærd tegner sig for langt størstedelen af den tvang, som bruges i børn- og ungepsykiatrien – både når der er tale om børn og unge, der indlægges med tvang, og når de udsættes for tvang, mens de er indlagt. Det viser en ny kortlægning, som de fem regioner har foretaget i januar og februar, oplyser Danske Regioner.

Her har regionerne gennemgået 96 tvangsindlæggelser og 98 indlæggelsesforløb, hvor der har været brugt tvang, fra 2017.

Gennemgangen viser bl.a., at ved tvangsindlæggelserne er størstedelen af patienterne 15-17 årige piger. 70 pct bor til dagligt på en institution, og 50 pct. har hyppigere end normalt gjort skade på sig selv op til indlæggelsen. Desuden viser kortlægningen også, at over halvdelen af de unge, som udsættes for tvang, har været indlagt før, eller er kendt i psykiatrien.

Tvang dækker over bl.a. bæltefiksering, tvangsmedicinering, tilbageholdelser og tvangsernæring.

Bedre samarbejde
Den nye kortlægning blev drøftet på en stor konference om tvang i psykiatrien, som netop har været afholdt i Nyborg. Derfor skal der en ekstra indsats til mellem kommuner og den psykiatriske indsats i regionerne, mener Charlotte Fischer (R), formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner.

– Den her kortlægning bekræfter mig i, at vi skal sætte endnu mere skub i det arbejde, der allerede foregår på tværs af regioner og kommuner. Når en kommune oplever, at en ung pige gør skade på sig selv – fx på en institution – skal der omgående gives besked til den psykiatriske afdeling. Psykiatrien kan sende udgående teams ud til de unge piger, så vi hjælper dem tidligere og bedre, siger hun og tilføjer:

– Og når den unge bliver indlagt med tvang, skal der laves soleklare aftaler mellem psykiatrien og kommunen om, hvordan den unge udskrives, og hvilken hjælp der er efter udskrivelsen. For der skal være hjælp.

Regionernes psykiatridirektører vil snarest mødes for at drøfte, hvordan kortlægningens resultater kan omsættes til målrettet handling, oplyser Danske Regioner.

Regionernes ansvar, ikke kommunernes
Steen Andersen, der er generalsekretær i Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade,  mener ikke, at kommunerne har ansvaret for at få de unge ud af tvang, men udelukkende regionernes.

– Hvis man er så syg, at der er behov for tvang, så er man ikke i en kommune. Så er man i regionernes psykiatriske regi. Det er regionerne, der står med ansvaret, siger han.

Ifølge Steen Andersen er der ved nogle behandlingssteder en kultur om at gribe til tvang, som kan bunde i, at personalet mangler uddannelse i andre behandlingsmetoder. I stedet kan man bruge afskærmning eller andre mildere foranstaltninger, mener Steen Andersen.

– Alle former for tvang er traumatiserende, og det er selvfølgelig ekstremt at bruge tvangsforanstaltninger, siger han.

Tal fra Sundheds- og Ældreministeriet viser, at andelen af børn og unge, der udsættes for tvang, steg fra 16,6 procent i 2011 til 22,5 procent i 2016. Tallene dækker over tvangsmedicinering, fastholdelse og fiksering med rem eller bælte.