Psykoterapiudvalg

Udvalget for psykoterapeutiske behandlingsmetoder


Kommissorium/Formål

Alle psykiatere skal have grundlæggende træning i psykoterapi – dels for at kunne anvende psykoterapeutiske interventioner, når det er indiceret, dels for at kunne inddrage psykoterapeutisk forståelse i diagnostik og behandling i den daglige kliniske praksis. Psykoterapi er en specialiseret behandling af psykiatriske lidelser, som kræver en særlig uddannelse og træning.

Udvalget for psykoterapuetiske behandlinger beskæftiger sig derfor med at udbrede kendskab til forskellige terapiformer og deres anvendelse i behandlingen af patienter.
Udvalget er herudover ansvarlig for rammerne for den psykoterapuetiske uddannelse, udarbejdelse af betænkning samt godkendelse af specialister og supervisorer.


Sammensætning

Udvalget består af 7 medlemmer, der skal være medlemmer af selskabet. Medlemmerne udpeges af DPS’ bestyrelse efter opslag på hjemmesiden. Udvalget har en formand, der ligeledes udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra udvalget. Udvalget mødes ca. 4 gange årligt. Mødeaktiviteten bekostes af DPS under hensyn til rimelige omkostninger.


Medlemmer:

Formand:
Sidse Arnfred
Professor, overlæge, dr. med.
Psykiatrien Vest, Slagelse, Psykiatrien Region Sjælland
sidar@regionsjaelland.dk

Ulla Kapilin
Overlæge
Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien i Skejby, Region midt
Medlem 2023

Else Breth Knudsen
Overlæge
Psykiatrisk afdeling Middelfart, Region Syddanmark

Mette Øllgaard Pedersen
Overlæge
Stolpegård, Region Hovedstaden

Søren Johan Mikkelsen
Overlæge,
Lokalpsykiatri Djursland, Region Midt

Catherine Wohlert
Afsnitsledende overlæge
Psykiatrisk Center Nordsjælland, Region Hovedstadens Psykiatri
Medlem 2023

DPS-repræsentant:
Rikke Warming Hilker
Ledende overlæge
Psykiatrisk Center København, OPUS
Bestyrelsesmedlem DPS

FYP-repræsentant:
Cecilie Lybeck Hutters
Reservelæge
Psykiatrisk Center København, Region Hovedstaden