Forskningsudvalg

Kommisorium

  • Forskningsudvalget skal fungere som rådgivende organ for DPS i forskningsspørgsmål. Forskningsudvalget skal løbende søge at skaffe sig et overblik over den aktuelle psykiatriske forskning, forskningsvilkår og forskerrekruttering og over for DPS påpege forskningsområder, der kræver nøje belysning.
  • Forskningsudvalget skal udgøre en baggrundsgruppe for den evt. psykiatriske repræsentation i S.S.V.F. Forskningsudvalget skal tage initiativ til sammen med DPS at holde møder om psykiatrisk forskning og forskningsplanlægning.
  • Forskningsudvalget skal fungere som formidler af psykiatriske forskningsresultater og forskningsudvikling over for medlemmerne.
  • Forskningsudvalget skal i samarbejde med andre af DPS’ udvalg bidrage til kursusvirksomhed med psykiatrisk forskning.
  • Forskningsudvalget skal støtte initiativer til at orientere offentligheden om vigtigheden af psykiatrisk forskning samt orientere om væsentlige hidtil opnåede resultater.

 

Udvalgets medlemmer

Voksenpsykiatri 

2016: Professor Poul Videbech, Psykiatrisk Center Glostrup (formand)
2017: Helene Speyer, Psykiatrisk Center København, Region Hovedstaden
2017: Sidse Arnfred, Psykiatrien Vest, Region Sjælland
2017: Antonio Drago, Regionspsykiatrien Vest, Region Midtjylland
2014: Overlæge Julie Nordgaard, Psykiatrien Øst, Region Sjælland
2015: Overlæge Annick Françoise Parnas, Psykiatrisk Center Glostrup
2016: Læge Iben Gammelgaard, Psykiatrisk Forskningsenhed, Odense
2016: Læge Jesper Nørgaard Kjær, Randers Regionshospital/forskningsass.,AUH

Børne- og ungdomspsykiatri

2016: Professor Kerstin von Plessen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden