Forskningsudvalg

Kommisorium

  • Forskningsudvalget skal fungere som rådgivende organ for DPS i forskningsspørgsmål. Forskningsudvalget skal løbende søge at skaffe sig et overblik over den aktuelle psykiatriske forskning, forskningsvilkår og forskerrekruttering og over for DPS påpege forskningsområder, der kræver nøje belysning.
  • Forskningsudvalget skal udgøre en baggrundsgruppe for den evt. psykiatriske repræsentation i S.S.V.F. Forskningsudvalget skal tage initiativ til sammen med DPS at holde møder om psykiatrisk forskning og forskningsplanlægning.
  • Forskningsudvalget skal fungere som formidler af psykiatriske forskningsresultater og forskningsudvikling over for medlemmerne.
  • Forskningsudvalget skal i samarbejde med andre af DPS’ udvalg bidrage til kursusvirksomhed med psykiatrisk forskning.
  • Forskningsudvalget skal støtte initiativer til at orientere offentligheden om vigtigheden af psykiatrisk forskning samt orientere om væsentlige hidtil opnåede resultater.

Udvalgets medlemmer

Voksenpsykiatri

Formand
Maj Vinberg
Overlæge, ph.d., dr.med., professor
Region Hovedstaden
E-mail: maj.vinberg@regionh.dk

Annamaria Giraldi
Klinisk professor
Region Hovedstaden

Christina Blanner Wagner
Læge, ph.d.
Region Hovedstaden

Mikkel Højlund
Reservelæge, ph.d. studerende
Region Syddanmark

Andreas Hoff
Psykiater, ph.d. studerende
Region Hovedstaden

Bjørn Ebdrup
Overlæge, ph.d., klinisk lektor
Region Hovedstaden

Helene Speyer
Læge, ph.d.
Region Hovedstaden

Antonio Drago
Læge, ph.d., associate professor
Region Nord