Forskningsudvalg

Kommisorium

  • Forskningsudvalget skal fungere som rådgivende organ for DPS i forskningsspørgsmål. Forskningsudvalget skal løbende søge at skaffe sig et overblik over den aktuelle psykiatriske forskning, forskningsvilkår og forskerrekruttering og over for DPS påpege forskningsområder, der kræver nøje belysning.
  • Forskningsudvalget skal udgøre en baggrundsgruppe for den evt. psykiatriske repræsentation i S.S.V.F. Forskningsudvalget skal tage initiativ til sammen med DPS at holde møder om psykiatrisk forskning og forskningsplanlægning.
  • Forskningsudvalget skal fungere som formidler af psykiatriske forskningsresultater og forskningsudvikling over for medlemmerne.
  • Forskningsudvalget skal i samarbejde med andre af DPS’ udvalg bidrage til kursusvirksomhed med psykiatrisk forskning.
  • Forskningsudvalget skal støtte initiativer til at orientere offentligheden om vigtigheden af psykiatrisk forskning samt orientere om væsentlige hidtil opnåede resultater.

Udvalgets medlemmer

Voksenpsykiatri

2020: Annamaria Giraldi, Region Hovedstaden
2020: Christina Blanner Krisitansen, Region Hovedstaden
2019: Maj Vinberg, Region Hovedstaden (formand)
2019: Mikkel Højlund, Region Syddanmark
2019: Andreas Hoff, Region Hovedstaden
2019: Bjørn Ebdrup, Region Hovedstaden
2017: Helene Speyer, Region Hovedstaden
2017: Antonio Drago, Region Nord

Børne- og ungdomspsykiatri

2016: Professor Kerstin von Plessen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden