Efteruddannelsesudvalg

Kommissorium

DPS’ efteruddannelsesudvalg er ansvarlig for, at der løbende gives efteruddannelsestilbud til psykiatriske speciallæger. Målgruppen er fortrinsvis DPS- og BUP-DK-medlemmer.
Andre faggrupper kan indbydes til udvalgets kursusaktiviteter. Der tilstræbes en ajourføring og videreudvikling af teoretisk viden og praktiske færdigheder. Udvalget skal løbende holde overblik over forskellige tendenser i fagets udvikling og på baggrund heraf koordinere eller arrangere efteruddannelseskurser, gerne med udgangspunkt i interessegruppernes arbejde. Udvalget kan for eksempel anmode en eller flere interessegrupper om at afholde kurser i samarbejde med udvalget. Udvalget vil løbende føre kursuskalender i DPS’ medlemsbrev.

 

Medlemmer af Efteruddannelsesudvalget (opdateret 28. maj 2019):

Formand: Speciallæge i Psykiatri. Overlæge, Trine Maria Nørregaard Hansen
Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri
Psykiatrisk Center Ballerup
Ballerup Boulevard 2
2750 Ballerup
telefon: 38 64 70 16
email: Trine.maria.noerregaard@regionh.dk

Ledende overlæge, Lene Høgh
Psykiatrisk afdeling Aabenra
Kresten Philipsens Vej 15
6200 Aabenraa
email: Lene.Hoegh@rsyd.dk

Overlæge Hans Henrik Ockelmann
Retspsykiatrien, Psykiatrisk Center Glostrup
Nordstjernevej 41
2600 Glostrup
email: ockelmann@dadlnet.dk