Efteruddannelsesudvalg

Kommissorium

DPS’ efteruddannelsesudvalg er ansvarlig for, at der løbende gives efteruddannelsestilbud til psykiatriske speciallæger. Målgruppen er fortrinsvis DPS- og BUP-DK-medlemmer.
Andre faggrupper kan indbydes til udvalgets kursusaktiviteter. Der tilstræbes en ajourføring og videreudvikling af teoretisk viden og praktiske færdigheder. Udvalget skal løbende holde overblik over forskellige tendenser i fagets udvikling og på baggrund heraf koordinere eller arrangere efteruddannelseskurser, gerne med udgangspunkt i interessegruppernes arbejde. Udvalget kan for eksempel anmode en eller flere interessegrupper om at afholde kurser i samarbejde med udvalget. Udvalget vil løbende føre kursuskalender i DPS’ medlemsbrev.

 

Medlemmer af Efteruddannelsesudvalget (opdateret 20. juni 2016):

Formand: Overlæge Gitte Elisabeth Ahle
Psykiatrisk Center Glostrup
Ndr. Ringvej 69
2600 Glostrup
telefon: 25145961
email: gitte.ahle@regionh.dk
email: gitte@ahle.co

Overlæge Else Haaf
Psykiatrisk Center Frederiksberg
email: else.haaf@gmail.com

Praktiserende speciallæge i psykiatri Søren Lecker
Roskilde
email: psykiater.lecker@gmail.com

Overlæge Hans Henrik Ockelmann
Psykiatrisk Center Glostrup
email: ockelmann@dadlnet.dk