Efteruddannelsesudvalg

Kommissorium

DPS’ efteruddannelsesudvalg er ansvarlig for, at der løbende gives efteruddannelsestilbud til psykiatriske speciallæger. Målgruppen er fortrinsvis DPS- og BUP-DK-medlemmer.
Andre faggrupper kan indbydes til udvalgets kursusaktiviteter. Der tilstræbes en ajourføring og videreudvikling af teoretisk viden og praktiske færdigheder. Udvalget skal løbende holde overblik over forskellige tendenser i fagets udvikling og på baggrund heraf koordinere eller arrangere efteruddannelseskurser, gerne med udgangspunkt i interessegruppernes arbejde. Udvalget kan for eksempel anmode en eller flere interessegrupper om at afholde kurser i samarbejde med udvalget. Udvalget vil løbende føre kursuskalender i DPS’ medlemsbrev.

 

Medlemmer af Efteruddannelsesudvalget (opdateret 5. januar 2018):

Formand: Overlæge Gitte Elisabeth Ahle
Psykiatrisk Center Glostrup
Ndr. Ringvej 69
2600 Glostrup
telefon: 25145961
email: gitte.ahle@regionh.dk
email: gitte@ahle.co

Kasserer: Praktiserende speciallæge i psykiatri Else Haaf
Rødovre
email: eh@2610psykiatri.dk

Praktiserende speciallæge i psykiatri Søren Lecker
Roskilde
email: psykiater.lecker@gmail.com

Overlæge Trine Hansen
Psykiatrisk Center Nordsjælland
email: Trine.maria.noerregaard@regionh.dk