ECT-udvalg

Kommisorium

ECT udvalget skal løbende at holde sig orienteret om udviklingen indenfor ECT behandling og medvirke til at ECT behandlingen i Danmark foregår efter god og evidensbaseret praksis. Udvalget skal herunder årligt afholde et dagskursus i ECT behandling. Dette foregår traditionelt skiftevis i Århus og København.

Udvalget skal fremlægge en revideret og opdateret version af DPS´ betænkning fra 2002 vedrørende ECT-behandling. I revision af betænkning skal indgå:

  • en opdateret gennemgang af den videnskabelige evidens for behandlingens virkninger, bivirkninger, indikationsområder og anvendelsesmåde,
  • en beskrivelse af kvalitetskrav til behandlingen, herunder krav til apparatur, uddannelsesniveau og oplæring af personale,
  • en information om behandlingen, skrevet for patienter og pårørende.

Udvalgets medlemmer

  • Martin Balslev Jørgensen (formand)
  • Tom G Bolwig
  • Poul Videbech
  • Anders Jørgensen
  • Diana Kristensen
  • Christian Batiste
  • Annick Francoise Parnas