ECT-udvalg

Kommisorium

ECT udvalget skal løbende holde sig orienteret om udviklingen indenfor ECT behandling og medvirke til at ECT behandlingen i Danmark foregår efter god og evidensbaseret praksis. Udvalget skal herunder årligt afholde et dagskursus i ECT behandling. Dette foregår traditionelt skiftevis i Århus og København.

Udvalget skal fremlægge en revideret og opdateret version af DPS´ betænkning fra 2002 vedrørende ECT-behandling. I revision af betænkning skal indgå:

  • en opdateret gennemgang af den videnskabelige evidens for behandlingens virkninger, bivirkninger, indikationsområder og anvendelsesmåde,
  • en beskrivelse af kvalitetskrav til behandlingen, herunder krav til apparatur, uddannelsesniveau og oplæring af personale,
  • en information om behandlingen, skrevet for patienter og pårørende.

Udvalgets medlemmer

Formand
Martin Balslev Jørgensen
Professor, overlæge, dr.med.
Psykiatrisk Center København
E-mail: martin.balslev.joergensen@regionh.dk

Tom G. Bolwig
Dr.med., professor emeritus

Poul Videbech
Overlæge, professor
Psykiatrisk Center Glostrup

Anders Jørgensen
Klinisk forskningslektor
Institut for Klinisk Medicin

Christian Batiste
Afdelingslæge
Psykiatrien I Region Syddanmark

Christian Legind
Læge, ph.d.
Psykiatrisk Center København