Udvalg for ECT og Neurostimulation

Kommisorium

Udvalget skal løbende holde sig orienteret om udviklingen indenfor ECT behandling og medvirke til at ECT behandlingen i Danmark foregår efter god og evidensbaseret praksis. Udvalget skal herunder årligt afholde et dagskursus i ECT behandling. Dette foregår traditionelt skiftevis i Århus og København.

Udvalget skal fremlægge en revideret og opdateret version af DPS´ betænkning fra 2002 vedrørende ECT-behandling. I revision af betænkning skal indgå:

  • en opdateret gennemgang af den videnskabelige evidens for behandlingens virkninger, bivirkninger, indikationsområder og anvendelsesmåde,
  • en beskrivelse af kvalitetskrav til behandlingen, herunder krav til apparatur, uddannelsesniveau og oplæring af personale,
  • en information om behandlingen, skrevet for patienter og pårørende.

Udvalgets medlemmer

Formand
Martin Balslev Jørgensen
Professor, overlæge, dr.med.
Psykiatrisk Center København
E-mail: martin.balslev.joergensen@regionh.dk

Poul Videbech
Overlæge, professor
Psykiatrisk Center Glostrup

Anders Jørgensen
Klinisk forskningslektor
Institut for Klinisk Medicin

Krzysztof Gbyl
Post.doc., klinisk lektor, ph.d.
Psykiatrisk Center Glostrup

Christian Legind
Læge, ph.d.
Psykiatrisk Center København