Diagnoseudvalg

Udvalget for Diagnostik, Klassifikation, Monitorering og Registrering Kommisorium

Nyt kommissorium for Diagnoseudvalget:

Udvalget dækker både psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri, hvorfor både DPS og BUP-DK har medlemmer i udvalget, som fungerer som rådgivende organ for DPS/BUP-DK i spørgsmål vedrørende diagnostik, sygdomsklassifikation, monitorering og registrering, herunder samarbejde med WHO, WPA og andre internationale organisationer samt Sundhedsstyrelse, Sundhedsministerium, kvalitetssikringsorganer m.m. i forhold af relevans for udvalgets arbejdsområde.

Udvalget skal løbende holde sig orienteret om aktuelle spørgsmål vedrørende diagnostik, klassifikation, monitorering og registrering og kan i samarbejde med DPS’s/BUP-DK’s bestyrelse og øvrige udvalg tage initiativer til orienteringsmøder, kurser m.m. om disse emner. Danske repræsentanter i internationale organisationer, der beskæftiger sig med diagnostik, klassifikation, monitorering og registreringsspørgsmål (WHO, WPA og lignende), er konsulenter for udvalget.

 


 

Medlemsliste Diagnoseudvalget, DPS

Valgt for DPS:

Professor, overlæge, ph.d. Ole Mors, Forskningsenheden for psykoser, Aarhus Universitetshospital, Risskov (valgår 2017)
Skovagervej 2, 8240 Risskov
E-mail: nielmors@rm.dk
Tlf.: 29 47 97 80

Professor, ph.d. forskningschef, overlæge Erik Simonsen, Region Sjælland – Psykiatrisk Forskningsenhed, (valgår 2005)
Fælledvej 6, 4200 Slagelse
E-mail: es@regionsjaelland.dk
Tlf.: 58 53 60 70 og 20 10 82 93

Professor, ph.d., dr. med., ledende overlæge Per Fink, Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital (valgår 2012)
Barthsgade 5, 8200 Aarhus N
E-mail: perfin@rm.dk
Tlf.: 78 46 43 33

Lektor, læge, ph.d. Søren Dinesen Østergaard, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet (valgår 2012)
Skovagervej 2, 8240 Risskov
E-mail: soeoes@rm.dk
Tlf.: 61 28 27 53

Professor, overlæge, ph.d. Rasmus Licht, Enheden for psykiatrisk forskning, Aalborg Universitetshospital (valgår 2017)
Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg
E-mail: rasmus.licht@rn.dk
Tlf.: 99 40 24 27

Overlæge, Anne Grethe Viuff, Regionspsykiatrien Vest, OPUS Vest (udpeget af DPS’ bestyrelse i 2016)
Gl. Landevej 61, 7400 Herning
E-mail: annviu@rm.dk
Tlf.: 78 47 45 31

Overlæge, Signe Dolmer, Forskningsenheden for psykoser, Aarhus Universitetshospital, Risskov (valgår 2017)
Skovagervej 2, 8240 Risskov
E-mail: sidolm@rm.dk
Tlf.: 21 12 82 54

Overlæge (per 01.03.17), ph.d., forskningslektor, René Ernst Nielsen, Enheden for psykiatrisk forskning, Aalborg Universitetshospital (valgår 2017)
Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg
E-mail: ren@rn.dk
Tlf.: 28 72 29 62

Valgt for BUP/DK:

Professor, overlæge, ph.d. Niels Bilenberg, Børne- og Ungdomspsykiatri, Odense, Psykiatrien i Region Syddanmark, (valgår 2011)
J.B. Winsløws Vej 16 C (Indgang 232)
5000 Odense C
E-mail: Niels.Bilenberg@rsyd.dk
Tlf.: 99 44 86 80 og 40 28 50 82