Diagnoseudvalg

Udvalget for Diagnostik, Klassifikation, Monitorering og Registrering Kommisorium

Nyt kommissorium for Diagnoseudvalget:

Udvalget dækker både psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri, hvorfor både DPS og BUP-DK har medlemmer i udvalget, som fungerer som rådgivende organ for DPS/BUP-DK i spørgsmål vedrørende diagnostik, sygdomsklassifikation, monitorering og registrering, herunder samarbejde med WHO, WPA og andre internationale organisationer samt Sundhedsstyrelse, Sundhedsministerium, kvalitetssikringsorganer m.m. i forhold af relevans for udvalgets arbejdsområde.

Udvalget skal løbende holde sig orienteret om aktuelle spørgsmål vedrørende diagnostik, klassifikation, monitorering og registrering og kan i samarbejde med DPS’s/BUP-DK’s bestyrelse og øvrige udvalg tage initiativer til orienteringsmøder, kurser m.m. om disse emner. Danske repræsentanter i internationale organisationer, der beskæftiger sig med diagnostik, klassifikation, monitorering og registreringsspørgsmål (WHO, WPA og lignende), er konsulenter for udvalget.

 


 

Medlemsliste Diagnoseudvalget, DPS

Formand:
René Ernst Nielsen
Professor, overlæge, ph.d.
Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital
Mail: ren@rn.dk
Medlem 2017 (formand siden 2019)

Ole Mors
Professor, overlæge, ph.d.
Forskningsenheden for psykoser, Aarhus Universitetshospital
Medlem 1989

Erik Simonsen
Professor, ledende overlæge, ph.d., forskningschef
Region Sjælland, Psykiatrisk Forskningsenhed
Medlem 2005

Per Fink
Professor, ledende overlæge, ph.d., dr.med.
Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital
Medlem 2012

Signe Dolmer
Overlæge
Forskningsenheden for psykoser, Aarhus Universitetshospital
Medlem 2017

Rasmus Licht
Professor, overlæge, forskningschef, ph.d.
Enheden for psykiatrisk forskning, Aalborg Universitetshospital
Medlem 2017

Julie Nordgaard
Lektor, overlæge, ph.d.
Psykiatrisk Center Amager
Medlem 2020

Mikkel R. V. Rasmussen
Psykiatrisk Afdeling Vejle
Medlem 2022

Pernille Kølbæk
Reservelæge, ph.d.
Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien i Skejby
Medlem 2020

Valgt for BUP-DK

Niels Bilenberg
Professor, overlæge, ph.d.
Børne- og Ungdomspsykiatri, Odense
Medlem 2011

Rebekka Perlick
Overlæge
Færøerne
Medlem 2020

Anne Sofie Hansen
Reservelæge
Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital
Medlem 2020