Diagnoseudvalg

Udvalget for Diagnostik, Klassifikation, Monitorering og Registrering Kommisorium

Nyt kommissorium for Diagnoseudvalget:

Udvalget dækker både psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri, hvorfor både DPS og BUP-DK har medlemmer i udvalget, som fungerer som rådgivende organ for DPS/BUP-DK i spørgsmål vedrørende diagnostik, sygdomsklassifikation, monitorering og registrering, herunder samarbejde med WHO, WPA og andre internationale organisationer samt Sundhedsstyrelse, Sundhedsministerium, kvalitetssikringsorganer m.m. i forhold af relevans for udvalgets arbejdsområde.

Udvalget skal løbende holde sig orienteret om aktuelle spørgsmål vedrørende diagnostik, klassifikation, monitorering og registrering og kan i samarbejde med DPS’s/BUP-DK’s bestyrelse og øvrige udvalg tage initiativer til orienteringsmøder, kurser m.m. om disse emner. Danske repræsentanter i internationale organisationer, der beskæftiger sig med diagnostik, klassifikation, monitorering og registreringsspørgsmål (WHO, WPA og lignende), er konsulenter for udvalget.

 


 

Medlemsliste Diagnoseudvalget, DPS

Formand:
René Ernst Nielsen
Professor, overlæge, ph.d.
Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital
Mail: ren@rn.dk

Ole Mors
Professor, overlæge, ph.d.
Forskningsenheden for psykoser, Aarhus Universitetshospital

Erik Simonsen
Professor, ledende overlæge, ph.d., forskningschef
Region Sjælland, Psykiatrisk Forskningsenhed

Per Fink
Professor, ledende overlæge, ph.d., dr.med.
Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital

Signe Dolmer
Overlæge
Forskningsenheden for psykoser, Aarhus Universitetshospital

Rasmus Licht
Professor, overlæge, forskningschef, ph.d.
Enheden for psykiatrisk forskning, Aalborg Universitetshospital

Julie Nordgaard
Lektor, overlæge, ph.d.
Psykiatrisk Center Amager

Mikkel R. V. Rasmussen
Psykiatrisk Afdeling Vejle

Pernille Kølbæk
Reservelæge, ph.d.
Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien i Skejby

Valgt for BUP-DK

Niels Bilenberg
Professor, overlæge, ph.d.
Børne- og Ungdomspsykiatri, Odense

Marie Louise Max Andersen
Afdelingslæge
Region Hovedstadens Psykiatri

Rebekka Perlick
Overlæge
Færøerne

Anne Sofie Hansen
Reservelæge
Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital