Alle Nyhed

Udsættelse af Generalforsamling 2020

Kære Medlemmer

Som I ved er Dansk Psykiatrisk Selskabs årsmøde, der var planlagt til d. 12. – d. 14. marts på Hotel Nyborg Strand, aflyst pga. risikoen for smitte med coronavirus.

I forbindelse med årsmødet plejer vi at afholde vores generalforsamling, som ifølge vedtægterne skal være afholdt i februar eller marts. Foreningsretligt gælder, at når der er indkaldt til ordinær generalforsamling, skal den normalt afholdes på den varslede dato, fordi generalforsamlingen er medlemmernes mulighed for at benytte deres demokratiske indflydelse på de beslutninger, der træffes.

Pga. coronavirus har vi som bekendt også været nødt til at udsætte vores generalforsamling, og vi kan desværre ikke på nuværende tidspunkt sige, hvornår det bliver muligt at holde den, for det er der ingen, som ved. Mange andre lægevidenskabelige selskaber er i samme situation. En udsættelse af generalforsamlingen kan juridisk forsvares, idet situationen ikke er normal.

Udsættelsen betyder bl.a., at valg til bestyrelsen og formandsposten udsættes, så bestyrelsen, som den ser ud nu, må fortsætte til det bliver muligt at samles igen, og generalforsamlingen kan afholdes.

Vi undersøger i øjeblikket økonomien, som er forbundet med aflysningen, og vi afholder bestyrelsesmøde på fredag den 13.3. Herefter vil vi melde ud, om man kan få refunderet sin indbetaling.

Pva Bestyrelsen

Gitte Ahle
Formand