Alle Nyhed

Uddannelseseftermiddag på Rigshospitalet

D. 2 december afholdes uddannelseseftermiddag fra kl. 14-17:30 på Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet. Arrangementets overskrift er “Klinisk psykiatrisk forskning, et tilbud til alle patienter?” Professor Maj Vinberg og professor Bjørn Ebdrup står for introduktionen.

Klinisk forskningsformål er at bidrage til og løfte kvaliteten af de psykiatriske behandlingstilbud. Desværre kan der være langt fra forskernes skrivebord til den kliniske dagligdag. Denne uddannelseseftermiddag vil gerne afkorte denne afstand.

Vi har den glæde at kunne starte med et oplæg fra professor og ledende overlæge Ulrik Lassen fra onkologien, som på Rigshospitalet, har etableret en samling af forskning og klinik med det formål, at alle kræftpatienter tilbydes begge dele.

De følgende oplæg er fra flere forskellige psykiatriske forskningsenheder, som er lykkedes med at lave klinisk forskning samt har implementeret de nye forskningsresultater i udviklingen af det daglige psykiatritilbud.

Der holdes følgende foredrag:

  • Forskningsprojekter: et tilbud til alle patienter med kræft, anvendt klinisk forskning – ved Ulrik Lassen, professor i klinisk onkologi og personlig medicin.
  • Anvendt klinisk psykiatrisk forskning, KAG-Bipolar – ved Lars Kessing, professor, Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet.
  • Anvendt klinisk psykiatrisk forskning, PTSD – ved Jessica Carlsson Lohmann, forskningslektor, overlæge, Psykiatrisk Center Ballerup, Københavns Universitet.
  • Anvendt psykiatrisk forskning, klinisk afprøvning af lægemidler – ved René Ernst Nielsen, professor, Psykiatrien Region Nordjylland, Aalborg Universitet.

Der kræves ikke tilmelding og alle er velkomne.

Du kan hente programmet her.