Supervisor uddannelse


Målet med en supervisor uddannelse i psykoterapi er at sikre kompetencen indenfor den valgte metode og at udvikle og konsolidere evnen til at formidle metoden til andre. Supervisoruddannelserne bør derfor både være baseret på yderligere specialisering og fordybelse i den psykoterapeutiske retning, man er specialist i, og en generel tilegnelse af supervisionsteori, som er fælles for flere retninger. Som supervisor er det nødvendigt at holde sig orienteret om teoriens og metodens seneste udvikling. Påbegyndelse af supervisoruddannelsen forudsætter færdiggjort specialistuddannelse i psykoterapi og 2 års praktisk klinisk og undervisningsmæssig erfaring efter opnåelse af specialistanerkendelse.

Seneste betænkning: 2015 betænkning

Tidligere betænkninger: 2011 betænkning

 


Ansøgning

Ansøger du om at blive supervisor i psykoterapi?

Ansøgningsskema fra 2011 findes her

Ansøgningsskema fra 2015 findes her

Supervisoranerkendelse for psykologer kan overføres direkte efter aftale med Dansk Psykologforening. Psykologer, der kun er supervisoranerkendte og ikke samtidig er specialistanerkendte, dvs. som ikke har to års klinisk psykiatrisk erfaring, vil ikke kunne fungere som supervisor på grunduddannelsen i psykiatri, men kun på specialistuddannelsen.

 


Godkendelse af uddannelser

DPS godkender uddannelser til:

a) specialist i psykoterapi
b) supervisor i psykoterapi
c) 2-årig uddannelse til specialist i klinisk sexologi godkendt som specialistuddannelse i dynamisk terapi, kontaktadresse: Sexologisk klinik, Psykiatrisk center København, Blegdamsvej, 2100 Kbh.Ø

DPS godkender ikke uddannelsessteder, men uddannelsesforløb af minimum 2 års varighed til specialist samt godkender samlede supervisorforløb indenfor følgende terapiretninger:

Kognitiv Adfærdsterapi
Psykodynamisk Psykoterapi

Beskrivelse af de planlagte uddannelser med angivelse af lærerkræfter, timetal og litteraturliste kan indsendes til Psykoterapiudvalget.  Såfremt der i forløbet sker væsentlige ændringer i timetal eller lærerkræfter vil psykoterapiudvalget gerne orienteres. En godkendelse af et uddannelsesforløb gives for uddannelsens periode – herefter søges igen.

 


Godkendte Supervisoruddannelser

Kognitiv Adfærdsterapi:

 

2-årig supervisoruddannelse (godkendt).

Kontakt: Skolen for evidensbaseret psykoterapi


Psykodynamisk terapi:


Psykiatrien i Region Nordjylland. 2-årig supervisionsuddannelse 2009-2010 (godkendt 2009)
Kontakt: Professor, ph.d. Claus Haugaard Jacobsen, claush@hum.aau.dk

 

Klinik for Personlighedsforstyrrelser, Århus Universitetshospital. Risskov. Toårig supervisoruddannelse i psykodynamisk psykoterapi, 2008-2010 (godkendt 2008).

Kontakt: N/A

 


Godkendte Supervisorer

Følgende liste indeholder af DPS godkendte supervisorer:

Supervisorer på grunduddannelse (Opdateret 18.11.18)