Foreningen af Yngre Psykiatere

Foreningen af yngre psykiatere (FYP) er en del af både Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab (BUP-DK), og medlemmerne består af yngre læger, der er medlem i én af de to moderselskaber.

Vi har til formål at fremme yngre børne- og ungdomspsykiateres og voksenpsykiateres interesserer og gør dette ved:

– at afholde arrangementer til faglig udvikling (inkl. et årligt seminar)

– at fremme erfaringsdelingen mellem medlemmer i hele landet

– at nedsætte specifikke arbejdsgrupper, der udformer oplæg til diskussionsmøder

– at involvere os i offentlige debatter, der vedrører vores genstandsområde (afgrænset ved moderselskabernes formålsparagraffer)

– at indstille repræsentanter i moderselskabernes udvalg og bestyrelser, samt øvrige interessefællesskaber (fx Psykiatrialliancen)

Læs mere på www.fypnet.dk