Uddannelse

Nyt fra FYP Februar 2015

Nyt fra Fyp

 

April 2014

Vi arbejder fortsat ivrigt i bestyrelsen på at sprede budskabet omkring FYP rundt omkring i landet. Vi har i København afholdt 1. foredrag i en længere foredragsrække.

Se alle fyp
Bestyrelsen Formand

Troels Schmidt
Mail: kontakt@fypnet.dk

Næstformand (primær repr. for BU-psyk.)

Ida Maria Overgaard Ingeholm

Sekretær

Sidse Godske Olsen

Kasserer

Anne Høyen Munk

Medlemmer af bestyrelsen

Christian Møller
Jesper Nørgaard Kjær
Helle B.

Se alle fyp
Vedtægter § 1

Foreningen af Yngre Psykiatere (FYP) er en fraktion af såvel Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) som Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark (BUP-DK).

 

§ 2 Formål

Foreningens formål er at fremme yngre børne- og ungdomspsykiateres og voksenpsykiateres interesser inden for DPS’s og BUP-DK’s formålsparagrafers rammer.

Se alle fyp
Generel information

Speciallægeuddannelsen i psykiatri varer 5 år og består af en 1-årig introduktionsstiling (I-stilling) og en 4-årig hoveduddannelsesstilling (H-stilling).

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde yderlige information om speciallægeuddannelsen:

Om Speciallægeuddannelsen

Vejledninger vedr.

Se alle speciallægeuddannelsen
H-stilling

Stillinger:

Der opslås årligt 52 hoveduddannelsesstillinger i psykiatri fordelt som:

25 i Uddannelsesregion Øst

10 i Uddannelsesregion Syd

17 i Uddannelsesregion Nord

Stillingerne opslås to gange årligt til besættelse 1.3 og 1.9. 

Se alle speciallægeuddannelsen
I-Stilling

Stillinger:

Der opslås årligt mellem 100 og 150 I-stillinger på landsplan. De enkelte afdelinger er tildelt et antal I-numre, men slår selv stillinger op. Der foregår således ikke nogen samlet registrering af besættelsen af stillingerne.

Du kan se ledige stillinger her: Sundhedsjob.dk

Målbeskrivelse og dokumentation:

Erhvervelse af kompetencer,

Se alle speciallægeuddannelsen
Supervisor uddannelse

Målet med en supervisor uddannelse i psykoterapi er at sikre kompetencen indenfor den valgte metode og at udvikle og konsolidere evnen til at formidle metoden til andre. Supervisoruddannelserne bør derfor både være baseret på yderligere specialisering og fordybelse i den psykoterapeutiske retning,

Se alle psykoterapiuddannelsen
Specialistuddannelsen

Målsætningen med en specialistuddannelse i psykoterapi er, at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår psykoterapeutisk ekspertise indenfor én psykoterapeutisk retning. Påbegyndelse af specialistuddannelsen i psykoterapi forudsætter gennemført grunduddannelse samt 2 års klinisk psykiatrisk erfaring.

Se alle psykoterapiuddannelsen
Grunduddannelse

Kravene til grunduddannelse i psykoterapi fremgår af psykoterapibetænkningen.

Seneste betænkning: 2015 betænkning

Tidligere betænkninger: 2011 betænkning 2007 betænkning

Læger som har påbegyndt H-forløb før 1.3.16 godkendes i henhold til den gamle betænkning (2011).

Se alle psykoterapiuddannelsen