Alle Nyhed

Tvang og bæltefiksering kan være omsorgsfuldt

Politiken 11. jun.

Psykiatriske patienter er dem, der har mest brug for etisk opmærksomhed fra samfundets side.
At tvinge et menneske til at gøre noget, som det ikke vil, er en alvorlig sag i et samfund, der langt hen ad vejen bygger på den grundtanke, at den enkelte kan gøre, hvad han/hun vil, så længe det ikke skader andre. Derfor er tvang et redskab, der skal anvendes med stor varsomhed. Intet sted er det i disse år tydeligere end i psykiatrien. Er der en ting, som de fleste debattører på området kan blive enige om, er det, at tvang er forkert. Men det er en alt for unuanceret holdning at have til så komplekst et fænomen som tvang. Nogle gange er tvang et udtryk for omsorg – og dæmoniseres tvangen i psykiatrien, svigter vi både de psykiatriske patienter og de mennesker, der drager omsorg for dem.

Læs mere hos Politiken