Alle Nyhed

Tvang af varigt inhabile

Den 2. juli 2017 blev “Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile” vedtaget i Folketinget. Loven, der træder i kraft den 1. jan 2018, betyder, at man som psykiater ikke længere er nødt til at “misbruge” Psykiatriloven, når en dement eller svært udviklingshæmmet skal undersøges eller behandles for en somatisk lidelse. Den nye lov giver somatiske læger og tandlæger mulighed for at bruge tvang, hvis betingelserne er opfyldt. Den betyder også, at der etableres et klagenævn uafhængigt af Det Psykiatriske Klagenævn.

Se loven her