Alle Nyhed

Træning i og intro til supervision

Selskab for samtale og supervision i almen praksis afholder seminarrækken ”Træning i supervision”, der består af i alt ni seminarer over tre år, som kvalificerer til supervision af lægekolleger og læger i speciallægeuddannelsen mod almen medicin.

Du kan læse mere om seminarrækken her.

Intro til suppervision
Der afholdes “Introduktion til gruppesupervision” i København fredag d.27. august og i Kolding fredag d. 8. oktober.