Alle Nyhed

»Systemets lægefattige hierarki gør læger tavse«

Ugeskrift for Læger 29. okt.

Mangel på lægekolleger i hospitalsledelserne gør, at læger ikke tør tale højt om det ineffektive sygehusvæsen, mener overlæge, professor og forfatter Jes Olesen, der med en ny bog vil starte et oprør. Frygten for at tale højt strækker sig helt ind i Lægeforeningen, der er ramt af »pænhedskultur«, mener han.

Læs mere hos Ugeskrift for Læger