Symposierne

Indkaldelse af forslag til symposier

Der indkaldes hermed forslag til symposier. Der vil være symposier torsdag og fredag.

Format
Hvert symposium bliver på 70 min. Nogle af symposierne ligger i blokke på to, adskilt af 10 min. pause. Det giver mulighed for at vælge mellem at give (eller deltage i):

 • Et symposium på 70 min. eller
 • To symposier på 2 x 70 min.

Der skal være 10 min. pause mellem de to symposier og indholdet af hvert symposium skal fremgå af programmet. Deadline for forslag er mandag den 13. november 2017Forslag sendes til: Marianne Kastrup, d121304@dadlnet.dk. Forslagsstillerne vil senest mandag den 15. december 2017 få at vide, om symposiet er antaget og få oplyst tidspunktet for symposiet.

Forslaget skal indeholde

 1. Titel
 2. Kort beskrivelse af indholdet (max 300 ord)
 3. Navnene på foredragsholderne og titel på deres foredrag
 4. Navn og e-mail på den person, der er ansvarlig for symposiet
 5. Angivelse af, om der ønskes ét (70 min.) eller et dobbelt symposium (2 x 70 min.).

Vær også opmærksom på:

 • Den ansvarlige for symposiet og alle foredragsholderne skal selv tilmelde sig og skal betale for at være med til årsmødet.
 • Der ydes ikke kørselsgodtgørelse til årsmødet, og der er intet honorar.
 • Hvis den ansvarlige for et symposium ønsker at benytte en foredragsholder, der ikke er medlem af DPS, skal der foreligge en kort skriftlig begrundelse for dette ved tilmeldingen af symposiet. Hvis symposiet godkendes, og der foreligger begrundelse for foredragsholderens deltagelse i symposiet og vedkommende kun deltager i det pågældende symposium, skal foredragsholderen ikke tilmeldes årsmødet. Der gives ikke honorar til foredragsholderen. Er der særlige grunde til, at vedkommende bør have transportgodtgørelse, skal der ansøges om dette ifm. tilmelding af symposiet.
 • Den ansvarlige for symposiet skal sikre sig, at der medbringes pc til power-points.

 

Vi glæder os til at se dig!

DPS’ bestyrelse og Årsmødeudvalg