Alle Nyhed

Sundhedsplatformen set med psykiatriens øjne

I maj 2016 blev Herlev/Gentofte koblet på Sundhedsplatformen – som det første af de store hospitaler i Region Hovedstaden. I november kom Glostrup/Rigshospitalet til, i marts blev Nordsjælland og Amager/Hvidovre koblet på. Og i maj 2017 var det så endelig Bispebjergs og psykiatriens tur.

Fra de somatiske læger har kritikken af systemet fra dag ét været hård. Nu breder uroen sig til psykiatrien: “Der tegner sig desværre et billede af, at vi er helt enige i store dele af den kritik, som vore kollegaer i somatikken har rejst,” fastslår DPS’ formand, overlæge Torsten Bjørn Jacobsen.

“Vi har sagt, at vi ville gå til opgaven med et åbent sind, men mange medlemmer er allerede nu dybt bekymrede: De oplever, at platformen gør det sværere at give patienterne en god og professionel behandling. Og sværere/umuligt at behandle det antal patienter, vi har forpligtet os til. Resultatet kan hurtigt blive længere ventetider og mindre tid til den enkelte patient. I sidste instans kan det udfordre patienternes sikkerhed.”

Skriv selv

Sundhedsplatformen skaber flere problemer for psykiaterne: Lægerne kan fx ikke længere diktere deres vurderinger til en sekretær, som så skriver dem ind i patientens journal. Alt skal skrives af lægen selv. Lægen kan dog vælge at anvende et antal ‘faste sætninger’, der på forhånd er lagt ind i systemet.

Det kan godt virke paradoksalt i en tid, hvor der er meget fokus på at anvende de sparsomme lægeressourcer optimalt. På den ene side bruger man mange ressourcer på at videreuddanne andre personalegrupper til at aflaste lægerne. På den anden ender lægerne med at skulle bruge deres sparsomme tid på at lære blindskrift.

Sproget

Psykiatri er et speciale, hvor den sproglige nuance har stor betydning. En god udredning er ofte særdeles nuanceret. Derfor skulle det nødigt ende med, at man som psykiater ender med at måtte genbruge de samme ti – femten standardiserede sætninger, fordi man simpelthen ikke har tid til selv at taste.

“Vi mangler i dag en 15 – 20 pct. af de psykiatere, der er normeringer til. Det lægger pres på de resterende – ikke mindst alle os på hospitalerne. Der skulle nødigt ske noget, der gør de psykiatriske afdelinger i Region Hovedstaden til et mindre attraktivt sted at arbejde. Derfor følger vi nøje udviklingen,” siger DPS’ formand.