Alle Nyhed

September 2016

Psykiatrien som akademisk fag kunne være i fare hvis…

Arthur Kleinman (AK) er en verdens kendte professorer af antropologisk og transkulturel medicin på Harvard Universitet. I 2012 skrev han en ledende artikel i Britisk Journal of Psychiatry om et misforhold mellem den biologiske og den sociale/kliniske forskning. Den biologiske del har de sidste dekader domineret den akademiske psykiatri med den konsekvens, at der har udviklet sig en kløft mellem den psykiatriske akademia og klinik.
Udviklingen af neuroscience har ført til en imponerende større viden om hjernen, men trods den store investeringen i den biologiske forskning i psykiatrien forstår man i dag ikke patofysiologien af sindslidelser. AK understreger, at den biologiske forskning er nødvendig, men at den er langtfra tilstrækkelig for at udvikle en psykiatri, der har et fagligt indhold og er terapeutisk innovativt.
AK undrer sig over, at der er så få interesser i social psykiatrien, i psykoterapien, i klinik… især når psykofarmakologi ikke har holdt sin optimistiske løfte. Forskerne, der laver social eller klinisk forskning, har ikke adgang til de samme økonomiske midler og de har været marginaliseret. Han mener, at den akademiske psykiatri i dag er ved at tabe sin sjæl pga. forsømmelse af fagets socio- kliniske aspekter.
Det påkræver at psykiatrien udvider sine interesseområder til at også inkludere sociologisk, psykologisk og psykopatologiske aspekter for at tiltrække yngre læger. Hvis den akademiske psykiatri vil overleve, er det nu, at forskningens strategi bør ændres – ellers risikerer den akademiske psykiatri at forsvinde.

Tidsskrift
British Journal of Psychiatry

Reference
Arthur Kleinman, Rebalancing academic psychiatry: why it needs to happen – and soon
The British Journal of Psychiatry Dec 2012, 201 (6) 421-422.