Alle Nyhed

Risikobaserede tilsyn 2017 Temaer: Medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb

Styrelsen for Patientsikkerhed er klar med temaerne for det risikobaserede tilsyn i 2017.

Når det risikobaserede tilsyn med det danske sundhedsvæsen træder i kraft 1. januar 2017, er fokus medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb. Styrelsen har, forud for fastlæggelsen af årets temaer, haft møder med sundhedsvæsenets interessenter.

Udsættelse

Den 07.12.2016 sendte styrelsen så de konkrete målepunkter i høring. Høringsfristen var oprindelig  sat til den 19.12.2016. Efter indsigelser over den stramme deadline er fristen flyttet til fredag den 13.01.2017.

I tre år vil styrelsen, ifm årets temaer, foretage stikprøvevise tilsyn inden for alle typer af behandlingssteder. I 2017 er sygehuse, almen praksis, herunder regionale klinikker, sundhedsforhold i hjemmeplejen, akuttilbud i kommunerne, bosteder, tandlæger, fysioterapeuter og fodterapeuter omfattet.

Der er nedsat en Strategisk Følgegruppe, som skal rådgive og kvalificere styrelsens valg af indsatsområder i det risikobaserede tilsyn og i forhold til læringsaktiviteter.

Læs mere her