Alle Nyhed

Region H afsætter alligevel penge til bæltefrie afsnit

4. DEC 2017

Regionen har alligevel fundet penge til at videreføre de satspuljefinansierede bæltefrie afsnit i psykiatrien

Af Sofie Lind, sofie@dknyt.dk

HOVEDSTADEN: Et bredt politisk flertal i Region Hovedstaden har nu besluttet at afsætte 5 mio. kr. om året til at videreføre de to bæltefrie afsnit på Psykiatrisk Center Ballerup og Psykiatrisk Center Glostrup, som er satspuljefinansieret indtil nytår.

Det sker på trods af, at regionen i oktober ikke havde afsat penge til videreførelse af projektet i det kommunale budget. Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) sagde dengang til Ritzau, at det ikke ville løfte psykiatrien, hvis man tog pengene til bæltefrie afsnit et andet sted fra i den samlede psykiatri.

– Hvis der ikke sker et permanent løft af psykiatrien, er det meget fint, at man giver 100 mio. kr. til psykiatrien i fire år. Men så er der jo et hul bagefter. Skal jeg så tage de penge fra andre velfungerende tiltag i psykiatrien? Det kan vi godt, og vi gør det i nogle tilfælde. Men det er ikke noget, der løfter psykiatrien, sagde Sophie Hæstorp Andersen til Ritzau dengang.

Hun oplyste til dknyt, at regionen måske ville kunne finde penge til videreførelse af projektet, men ville ikke oplyse, hvor pengene skulle komme fra, hvis det blev en mulighed. Og det er stadig uvist, hvor pengene er kommet fra.

Hun gjorde det også klart over for dknyt, at hvis det nogensinde blev en mulighed at finde pengene, ville de bæltefrie afsnit ikke få samme opmærksomhed som med satspuljemidlerne.

– Vi vil rigtig gerne bygge videre på de erfaringer fra projektet med satspuljemidlerne, men vi kan ikke give den samme type opmærksomhed, sagde hun til dknyt i oktober.

Men nu er pengene altså alligevel fundet.

Det bliver dog ikke kun bæltefikseringer de 5 mio. kr. skal bruges på. I stedet vil Region Hovedstaden fokusere på at nedbringe alle former for tvang. Regionen vil inden årets udgang komme med en handleplane, der skal implementere de effektive metoder fra det satspuljefinansierede projekt til at nedbringe tvang.

– Målet er at nedbringe alle former for tvang i psykiatrien. Derfor følger vi alle former for tvang og ikke kun bæltefiksering, så vi sikrer os, at én form for tvang ikke erstatter en anden, siger Sophie Hæstorp Andersen.

 

I satspuljeprojektet med nedbringelse af bæltefikseringer var der i alt afsat 73,6 mio kr fordelt ud i regionernes psykiatri. Hovedstaden var den region, der har nedbragt antallet af bæltefikseringer mest markant. 

Da den nationale indsats for at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien begyndte i 2014, lå det gennemsnitlige antal bæltefikseringer i Region Hovedstadens Psykiatri på 1.757 om året. I dag er det lykkedes at nedbringe antallet til 829, svarende til et fald på 53 procent, og målet for 2018 er at reducere antallet af bæltefikseringer med 65% i forhold til udgangspunktet på 1.757 i 2014.