Alle Nyhed

Redaktør til Nordic Psychiatrist søges

Nordic Psychiatrist er et elektronisk tidsskrift med en redaktørgruppe på 5 personer fra de nordiske lande. Posten som dansk redaktør er ledig og ønskes besat med en person, der er interesseret i nordisk samarbejde. Redaktionsgruppen mødes 2 weekends årligt, hvor tema og mulige bidragsydere til det kommende nummer drøftes. Al kommunikation foregår på engelsk, og redaktøren er ansvarlig for egne indlæg. Vedkommendes opgave er at finde danske (eller udenlandske) bidragsydere, eventuelt interviewe egnede personer, samt læse korrektur på indkomne bidrag. Posten er ulønnet, men rejseudgifter dækkes.

Interesserede kan skrive til: sekretær Lene Tilgreen Nielsen, ltn@dadl.dk