Alle Nyhed

Råd til fremtidens sundhed

Af Lars Engberg Formand for Danske Patienter og Henrik Ullum Formand for Lægevidenskabelige Selskaber

Vi har brug for et nationalt behandlingsråd understøttet af et videncenter, så vi kan tage kloge beslutninger om nye behandlinger og medicin. Vi skal sikre, at alle patienter kan tilbydes en behandling, også den dyre, hvis den virker.

Læs fælles kronikken hos Berlingske

Læs også omtalen