SST-rapporter


Anvendelse af tvang i psykiatrien – 2009

Hent rapporten


Psykisk syge kriminelles,  forløb 2005 – 2009

Hent rapporten

Hent vejledning


Udredning og behandling af demens –  2008

Hent rapporten


Vejledning om ordination af afhængighedsskabende midler –  2007

Hent vejledning


Referenceprogram for Angst – 2007

Hent rapporten


Referenceprogram for unipolar depression hos voksne – 2007

Hent rapporten


Forbruget af antipsykotiske lægemidler blandt ældre – 2005

Hent rapporten