Hvidbog

Dansk Psykiatrisk Selskabs Hvidbog 2012-2020 er en revision af selskabets første hvidbog fra 2004.

Den nye hvidbog gør status over dansk psykiatri netop nu – set med fagets briller: Hvor skal der sættes ind? Hvad skal vi prioritere? Hvad er udfordringerne, dilemmaerne og barriererne?

Hvert kapitel afsluttes med anbefalinger til, hvad der bør prioriteres og fokuseres på i de kommende år.

Hvidbogsudvalget har nu afsluttet arbejdet, og hvidbogen foreligger som pdf. Den trykte udgave blev udsendt i januar 2012.

God læselyst. DPS’ hvidbogsudvalg.

En ny hvidbog er under udarbejdelse. Den opdaterede version af hvidbogen forventes at være tilgængelig ifm. årsmødet, der afholdes d. 8. til d. 11. marts 2021.

Læs pressemeddelelsen her

Læs Hvidbog 2012-2020 her

Læs Hvidbog 2004-2010 her