Hvidbog

Dansk Psykiatrisk Selskabs Hvidbog 2021-2031 er en revision af selskabets hvidbog 2012-2020.

Bogen sætter bl.a. fokus på de udfordringer, manglen på psykiatere afstedkommer i såvel den ambulante psykiatri som på de psykiatriske sengeafdelinger. I den forbindelse peges der på, hvilke tiltag der kan være med til at begrænse, at manglen på psykiatere vokser yderligere i de kommende år.

I hvidbogen kan du desuden læse mere om, hvilke organiseringsmæssige initiativer og ændringer der kan bidrage til at styrke tværfagligheden, skabe bedre behandlingsmuligheder for patienter med dobbeltdiagnoser og for de svageste, psykiatriske patienter.

Hvert kapitel afsluttes med anbefalinger til, hvad der bør prioriteres og fokuseres på i de kommende år.

Hvidbogsudvalget har nu afsluttet arbejdet, og hvidbogen foreligger som pdf. Den trykte udgave forventes leveret fra trykkeriet ultimo november/primo december.

God læselyst. DPS’ hvidbogsudvalg.

Læs Hvidbog 2021-2031 her

Læs Hvidbog 2012-2020 her

Læs Hvidbog 2004-2010 her

 

Du kan bestille et fysisk eksemplar af Dansk Psykiatrisk Selskabs Hvidbog 2021-2031 via formularen nedenfor.

Det vil være muligt at rekvirere bogen på DPS’ årsmøde og ved andre fremtidige DPS-arrangementer. Hvis du som medlem ikke har brug for et eksemplar af bogen her og nu og planlægger at deltage ved årsmødet, vil vi derfor opfordre til, at du benytter den lejlighed til at rekvirere bogen.

    Dit navn (skal udfyldes)

    Din privatadresse (skal udfyldes)

    Din e-mail (skal udfyldes)