Hvidbog

Dansk Psykiatrisk Selskabs Hvidbog 2012-2020 er en revision af selskabets første hvidbog fra 2004.

Den nye hvidbog gør status over dansk psykiatri netop nu – set med fagets briller: Hvor skal der sættes ind? Hvad skal vi prioritere? Hvad er udfordringerne, dilemmaerne og barriererne?

Hvert kapitel afsluttes med anbefalinger til, hvad der bør prioriteres og fokuseres på i de kommende år.

Hvidbogsudvalget har nu afsluttet arbejdet, og hvidbogen foreligger som pdf. Den trykte udgave blev udsendt i januar 2012.

God læselyst. DPS’ hvidbogsudvalg.

Læs pressemeddelelsen her

Læs Hvidbog 2012-2020 her

Læs Hvidbog 2004-2010 her