Eksterne publikationer

Rapport om svært psykisk syge

Dansk, engelsk og hollandsk arbejde af bla. Jørgen Aagaard

“Outpatient care and community support for patients with severe mental health problems”

Hent rapporten

Oplysninger om køb af bog: www.trimbos.nl/webwinkel (article number AF1126)


Psykofarmakologiens danske pionerer

2011

Af Per Vestergaard, professor, dr. med.
Artiklen er fra Dansk Medicinhistorisk Årbog 2011

Hent artiklen


Psykiatrien under pres – Retspsykiatri

2007

Af formand for Dansk Psykiatrisk Selskab Poul Videbech, overlæge, dr. med, Center for Psykiatrisk Forskning, Århus Universitetshospital, Risskov og næstformand Anders Fink-Jensen, overlæge, dr. med., Rigshospitalet, København.

Hent rapporten


Hjernesygdomme i tal

2006

Hent rapporten


Lovbekendtgørelse nr. 1111 af 1. november 2006 om anvendelse af tvang i psykiatrien

November 2006

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Hent bekendtgørelsen


Medicinstuderendes og yngre lægers valg af speciale

2006

Udfordringer og muligheder for psykiatrien af Christina Holm-Petersen, Jakob Hansen og Sidsel Vinge

Læs mere på Dansk Sundhedsinstituts hjemmeside


Det Nationale Gennembrudsprojekt om tvang i psykiatrien

Januar 2006

Hent evalueringsrapporten

Hent slutrapporter


Fagområder

2004

Retspsykiatri som fagområde

Spiseforstyrrelser som fagområde

Ældrepsykiatri som fagområde