Alle Nyhed

Psykoterapiudvalget søger nyt medlem fra april 2024

Psykoterapiudvalget arbejder med udformning af målbeskrivelserne for grunduddannelse-, specialist-og supervisoruddannelserne i psykoterapi. Planen er udvidelse af psykoterapi grunduddannelsen over de næste par år og udarbejdelsen af denne udvidelse ligger hos udvalget.

Udvalget arbejder desuden løbende med godkendelser af individuelle specialist- og supervisoransøgninger, som fordeles mellem medlemmerne. Godkendelse af grunduddannelsen varetages af videreuddannelsesudvalget. Som medlem af udvalget, skal man afsætte tid til godkendelser, da sagerne behandles hurtigt. Man får typisk et par sager månedligt.

Udvalget mødes 4 gange årligt med to møder fysisk

I de seneste år har udvalget også arbejdet på at få styrket interessen for terapi indenfor psykiatrien og få gjort psykoterapi mere synlig i den psykiatriske uddannelse og praksis.

Vi søger folk fra hele landet gerne indenfor den psykodynamiske referenceramme. Dog savner vi særligt repræsentation fra Nordjylland.  Vi forventer, du er speciallæge i voksenpsykiatri, at du har en terapeutisk uddannelse, som enten specialist eller supervisor, og gerne at du bruger terapi i dit daglige kliniske arbejde.

Send en motiveret ansøgning, der indeholder beskrivelse af terapeutisk uddannelse, terapeutisk retning, erfaring med udøvet terapi, nuværende arbejdssted (sengeafsnit/ambulatorie/praksis), til formanden for psykoterapiudvalget, Sidse Arnfred, sidar@regionsjaelland.dk